Flyktingskatt

Varför inte införa en flyktingskatt?

KOMMENTAR: I förra veckan kom Migrationsverket med nya prognoser för flyktinginvandringen; från att före sommaren kalkylerat med att 74 000 flyktingar skulle söka asyl i…