Feministisk utrikespolitik

Gärna progressiv profil, men först en rejäl profit

LEDARE Lead, don’t follow” är ett uttryck som kanske präglar vår samtids ideal mer än något annat och det dyker följaktligen upp i alla möjliga sammanhang, från gatumode-slogans till management-pepptalks. Uttrycket i sig är tämligen paradoxalt, inte minst därför att vår tid hyllar pionjären medan den i själva verket premierar konformism. Det gäller inte minst politiken.