Evo Morales

Sossar som stödjer statskupper

En statskupp som redan lett till massakrer och våldsamt förtryck har ägt rum i Bolivia. Sveriges utrikesminister har tagit ställning – för statskuppen. Så här sade hon till TT (11/11):”Nu ska det bli nyval i Bolivia och det är naturligtvis positivt att man reagerar när valet inte har kallats demokratiskt eller fullt genomfört på rätt sätt”. På den direkta frågan hur hon ser på militärens agerande svarade hon: ”Jag kan inte säga något speciellt om det, mer än att det är positivt att man hörsammar de reaktioner som har varit om att valet inte var rättvist och att man nu gör ett nytt val.”


Fördöm statskuppen mot Evo Morales

Militären i Bolivia har tvingat president Evo Morales, vicepresident Alvaro Linera och senatens ordförande Adriana Salvatierra att avgå. Flera andra politiskt valda ledare från MAS har också tvingats avgå. Evo Morales har beviljats asyl i Mexiko. Många medlemmar och ansvariga inom MAS har fysiskt attackerats av oppositionsanhängare. En borgmästare från MAS släpades genom gatorna i Vinto. Hon sprutades ner med rödfärg och hennes hår klipptes av. Ett våldsamt hat präglar oppositionens demonstrationer och agerande.Vad är bakgrunden?


Bolivia: Tillfälligt bakslag eller tecken i tiden?

KOMMENTAR Evo Morales har segrar i presidentvalen 2005, 2009 och 2014 bakom sig. Nu sökte MAS-ledaren stöd för att han och vicepresidenten Alvaro Garcia Linera skulle kunna ställa upp ytterligare en gång. Emellertid förlorade Morales med mycket knapp marginal folkomröstningen den 21 februari, som gällde om han skulle få sitta ytterligare en period och därmed kunna ställa upp i valet 2019.