Eugen Ruge

Fyra generationer DDR

LITTERATUR I den tyske författaren Eugen Ruges roman Den tid då ljuset avtar, får vi följa fyra generationer i en DDR-familj. Historien berättas fragmentariskt utifrån familjemedlemmarnas egna pers­pektiv där pusselbitarna slutligen läggs ihop till en helhet.