Erik Gandini

Erik Gandini magplaskar

FILM The Swedish Theory of Love har som utgångspunkt att svenskar är världens mest individualistiska och ensamma folk, utifrån hårddatan att nästan hälften av hushållen i vårt land är ett ensamhushåll och att en fjärdedel av oss dör ensamma utan någon anhörig eller vän vid vår sida. Bitvis är filmen väldigt rolig – närmast gränsande till tragikomiken – som när en spermadonator uttrycker tillfredsställelse över sin samhälleliga insats mitt under själva masturbationsakten eller när ett nedslag görs i en vävkurs med övre medelålders kvinnor i östgötska Gusum.