Ekosocialism

COVID-19-pandemin: Låt oss skydda våra liv och inte deras profiter!

Coronaviruspandemin är ett dramatiskt sjukvårdsproblem, som förorsakar ett enormt mänskligt lidande. I Västeuropa är sjukvårdssystemen redan på gränsen till att kvävas. Om pandemin får massiv spridning i länder i det globala syd, vars redan svaga och mycket sköra offentliga sjukvårdssystem har undergrävts fruktansvärt av 40 års nyliberal politik, så kommer antalet döda att bli mycket högt. Det skriver Fjärde internationalens byrå.


Vägen framåt är öppen – för ekosocialism

Det kanske är just i tider som vår, när samhället slits isär på alla möjliga sätt, som det framstår som så tydligt: att våra offentliga personer blir som kärl för tidens stämningar? Det är som om de blir symboler för tillståndet mer än egna människor. Den avgrundsdjupa arrogansen när Gunnar Axén utan ett uns av självinsikt kallar undersköterskor för parasiter.


Vägen till ekosocialismen

Klimatkrisen är akut. Det är bråttom nu att få till stånd en folkrörelse som är bred och stark nog att driva igenom den nödvändiga omställningen. …


Odla det ekologiska klasshatet!

Antikapitalistisk kamp har alltid varit angelägen. Den har alltid varit en fråga om liv och död för de mest utsatta. Och den har alltid handlat…


Istället för hyckleri, ekosocialism!

LEDARE Vi är inte vana vid att tänka på oss själva och landet vi bor i som vare sig extremt eller förändringsbenäget, ändå har Sverige på kort tid gått från ytterlighet som välfärdssamhälle till ytterlighet som nyliberal experimentverkstad. Sverigedemokraterna som fenomen är bara det senaste uttrycket för den här förändringen. Det är också därför de trots sin vurm för nyckelharpor och cementerade könsroller inte på något sätt vill bryta med nyliberalismen.


Vi måste sluta sätta hoppet till ledarna!

Ledaren # 51-52 2015 Även det bästa scenariot vore katastrof Begrav tron på pragmatiska lösningar Fram för en populistisk klimatrörelse Lobbyisterna har släppts in i värmen,…


”Det handlar om vår överlevnad”

COP 21-mötet i Paris kunde ha blivit startpunkten för en ny militant, massbaserad klimatrörelse, men i stället fick vi undantagslagar. Frontalattacker på fossilkapitalet är nu…


Katastrofen lurar runt hörnet

UTTALANDE: Jordens klimat är statt under snabb förändring, mycket snabbare än vad experter förutspått. Det är heller ingen tvekan om vad som är den bakomliggande…