Dricksvattenförsörjning

Politikers ointresse hotar dricksvattnet

▶ Ny forskning visar på brister i vattenhållningen ▶ Gamla reningsverk och rörledningar får förfalla ▶”Man vinner inga politiska poäng på vatten” Att vrida på…


Staten och gruvindustrin sitter i samma båt

  Samtidigt som Ojnareskogen fortfarande inte är skyddad står Gotland inför ett nytt liknande scenario fast i betydligt större skala. Med största sannolikhet kommer ett…