Dricksvatten


Politikers ointresse hotar dricksvattnet

▶ Ny forskning visar på brister i vattenhållningen ▶ Gamla reningsverk och rörledningar får förfalla ▶”Man vinner inga politiska poäng på vatten” Att vrida på…


”Gotlands grundvatten borde skyddas” – Emma Lundström svarar på SGU:s kritik

I förra veckans nummer av Internationalen hade vi en längre artikel om Gotlands vattensituation, SGU:s förslag på område för riksintresse för mineral och kopplingarna mellan den statliga myndigheten och gruvbranschen. Artikeln lästes bland annat av Ulf Boivie som är kommunikatör på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU och som anser att Internationalen bidrar till att sprida felaktigheter om SGU:s verksamhet.


Staten och gruvindustrin sitter i samma båt

  Samtidigt som Ojnareskogen fortfarande inte är skyddad står Gotland inför ett nytt liknande scenario fast i betydligt större skala. Med största sannolikhet kommer ett…


Fortsätter provsprängningar trots HFD-beslut att stoppa?

MILJÖ Miljövänner i Gränna jublade när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i februari, efter protester och överklaganden, drog in det kanadensiska bolaget Tasman Metals tillstånd att leta efter sällsynta och värdefulla jordartsmetaller i Norra kärr utanför Gränna. Trots detta har man hittat flera spränggropar som enligt lokala aktivister verkar ha tillkommit först efter att tillståndet för prospektering dragits in.


Vattenbrist hotar Sverige i sommar

► Grundvattennivåerna är rekordlåga efter den torra vintern ► Öland och Gotland inför vattningsförbud ► Klimatförändringarna och växande befolkning är orsaken Flera delar i Sverige,…