Diakonia

Diakonia: ”Exportera inte Nya Karolinska- modellen till fattiga länder”

Nya Karolinska (NKS) i Solna är ett exempel på Offentlig Privat Samverkan (OPS), eller Public Private Partnership (PPP) som det heter på engelska. OPS-projekt lyfts fram av regeringar i givarländer och institutioner som Världsbanken som en finansieringsmodell för allt från infrastruktur till sjukvård och utbildning i utvecklingsländer, för att nå målen i Agenda 2030.


”Jämställdhetsperspektiv behövs i klimatkampen”

KLIMATET De globala klimatförhandlingarna är inne i ny fas. För att de mål som länderna enades om i Parisavtalet ska kunna bli verklighet, tas en regelbok fram som ska styra genomförandet. Förhandlare från världens länder träffas just nu i Bonn för att fortsätta överläggningarna.