Degerfors

Fredskamp mot terror och tyranni

DEBATT Artikeln I Internationalen nr 34 om Nordiska fredsdagarna I Degerfors har sedan publiceringen debatterats flitigt. Här kommer en slutreplik från Håkan Blomqvist: