DDR

En litterär folkhemsbyggare

Fram till 1962 togs de flesta arbetar- och bondbarns skoltid slut endast efter sex eller sju år. Klassamhället var hårt skiktat och redan tidigt sorterades mindre bemedlade elever bort från vidare studier. Detta år infördes dock den nioåriga grundskolan för alla. Huvudarkitekten bakom denna välfärdsreform var Stellan Arvidsson (1902-1997). Birgitta Almgren har nu kommit ut med en biografi över denne mångsidige herre, Dröm och verklighet. Stellan Arvidsson – kärleken, dikten, politiken. Anders Karlsson har läst den.


Fyra generationer DDR

LITTERATUR I den tyske författaren Eugen Ruges roman Den tid då ljuset avtar, får vi följa fyra generationer i en DDR-familj. Historien berättas fragmentariskt utifrån familjemedlemmarnas egna pers­pektiv där pusselbitarna slutligen läggs ihop till en helhet.


Ernst Thälmann och den tyska kommunismens tragedi

FOKUS Den tyska kommunisten Ernst Thälmanns liv var lika motsägelsefullt och tragiskt som rörelsen han ledde. Historikern Marcel Bois tecknar i denna artikel ett porträtt av Thälmann, som genomförde staliniseringen av det tyska kommunistpartiet på 1920-talet, fängslades av Hitler 1933 och avrättades av nazisterna i augusti 1944. I Östtyskland upprättades senare en personkult över Thälmann med monument och tillrättalagd historieskrivning.