Daniel Suhonen


Katalys satsar på goda argument

Tankesmedjan Katalys introducerar ett nytt format som ska heta ”Katalys argument” med kortare material.
– Visionen är att dessa underlag skall nyttjas brett i fackföreningsrörelsen och vänstersidan i politiken och kunna användas som inlägg i politiska samtal, egna insändare och vid alla tillfällen där progressiva människor behöver goda och välgrundade argument, säger Daniel Suhonen.