COP21

”Jämställdhetsperspektiv behövs i klimatkampen”

KLIMATET De globala klimatförhandlingarna är inne i ny fas. För att de mål som länderna enades om i Parisavtalet ska kunna bli verklighet, tas en regelbok fram som ska styra genomförandet. Förhandlare från världens länder träffas just nu i Bonn för att fortsätta överläggningarna.Vi måste sluta sätta hoppet till ledarna!

Ledaren # 51-52 2015 Även det bästa scenariot vore katastrof Begrav tron på pragmatiska lösningar Fram för en populistisk klimatrörelse Lobbyisterna har släppts in i värmen,…”Det handlar om vår överlevnad”

COP 21-mötet i Paris kunde ha blivit startpunkten för en ny militant, massbaserad klimatrörelse, men i stället fick vi undantagslagar. Frontalattacker på fossilkapitalet är nu…


Katastrofen lurar runt hörnet

UTTALANDE: Jordens klimat är statt under snabb förändring, mycket snabbare än vad experter förutspått. Det är heller ingen tvekan om vad som är den bakomliggande…