Byggfiasko

Miljöprofilen begravdes i schaktmassorna

KOMMENTAR Byggherren Ola Serneke i Göteborg har tidigare profilerat sig som ekologiskt ansvarstagande företag, men är nu i blåsväder sedan det avslöjats att företaget dumpat schaktmassor på kommunens mark.