Brexit

Brittisk politik i totalt kaos

Storbritanniens politik är i fullständigt kaos och samtidigt hänger ett allmänt val över oss. Vi står antingen inför en Labour­regering med ett radikalt vänsterprogram, möjligen…


Varken Washington eller Bryssel – För ett rött Europa!

Vart går England efter att Theresa May lämnat scenen? Det mesta pekar på ”högerut”. Figurerna som står på tur efter hennes avgång är en dyster samling stockkonservativa. Detta är dock snarare kristecken än någon seger. Tories är idag ett regeringsparti i spillror på grund av en omröstning de själva i sitt högmod drev fram.


Hyckleriet i marknadens tjänst

I den nästan kusligt vältajmade spelfilmen Brexit: The Uncivil War som kom ut i början av året finns en nyckelscen där en av ledarna för Remain-kampanjgruppen, Craig Oliver, inser att slaget är förlorat. Han översköljs av insikten av hur den EU-vänliga politiska eliten systematiskt undergrävt det offentliga samtalet, själva anspelat på främlingsfientlighet när det varit fördelaktigt och nu plötsligt förväntas vända en opinion de själva varit med om att skapa.


Corbyn är redo att leda

UTRIKES Den 24-27 september höll brittiska Labour sin årliga konferens, denna gång i Brighton. I sitt tal den avslutande dagen menade partiledaren Jeremy Corbyn att partiet nu är enat och starkare än på flera generationer.
– Vi är ett modernt, progressivt socialistiskt parti som har återfunnit sina rötter och sitt syfte, och vi går därmed emot den trend som pågår i Europa. Vi är idag det största politiska partiet i Västeuropa med 600 000 medlemmar och 3 miljoner fackligt anslutna sympatisörer. Jag har aldrig känt mig så stolt och ödmjuk som nu över att ni har valt mig till partiledare.


Ingen vänstervåg utan brokighet

LEDARE Det var inte första gången den brittiska finansiella och politiska eliten – och deras vänner på kontinenten – missbedömde de politiska vindarna och underskattade hur långt ifrån väljarnas verklighet de själva hamnat. Också Brexitomröstningen lanserades av en självsäker högerregering i tron om att den skulle stärka sin position vid makten.


There Is An Alternative

LEDARE Det var valet utan val, med bara en kandidat – för att parafrasera den notoriske högersossen Katrine Marçal. Corbyn har i förnumstigaste termer omnämnts som omöjlig, som extremist, som dålig, svag och på alla vis ovalbar. Först var han det som partiledarkandidat, sedan igen när han försvarade sin post mot partihögern och nu som premiärministerkandidat. Det har nämligen blivit en politisk grundsanning att höjda skatter för dem med råd är en omöjlighet – faktum är att även bibehållna skattenivåer är orealistiskt. Allt annat än skattesänkarpolitik är nog för att väcka misstankar om svårartad kommunism.
Corbyn strävar på i motvind

  Förra veckan bestämde den brittiska premiärministern Theresa May att det ska hållas nyval i Storbritannien den 8 juni i år. Med ett oppositionsparti fullt…


Misslyckas opinionsmätningar mäta nationalistiska vindar?

KOMMENTAR Efter valet av Donald Trump i USA var det många som väntade sig en nationalistisk skräll även i europeiska val. Men efter valet i Holland för några veckor sedan finns det skäl att närmare granska påståendet att nationalistiska strömningar inte fångas upp av opinionsmätningarna. Kan vi lita på att Nationella fronten inte vinner det kommande valet i Frankrike som mätningarna hittills visar?