Birgitta Almgre

En litterär folkhemsbyggare

Fram till 1962 togs de flesta arbetar- och bondbarns skoltid slut endast efter sex eller sju år. Klassamhället var hårt skiktat och redan tidigt sorterades mindre bemedlade elever bort från vidare studier. Detta år infördes dock den nioåriga grundskolan för alla. Huvudarkitekten bakom denna välfärdsreform var Stellan Arvidsson (1902-1997). Birgitta Almgren har nu kommit ut med en biografi över denne mångsidige herre, Dröm och verklighet. Stellan Arvidsson – kärleken, dikten, politiken. Anders Karlsson har läst den.