Bashar al Assad

Syrien: Sex år av straffrihet

SYRIEN Det är nu sex år sedan de fredliga protesterna startade i Syrien. Sedan dess har krig och människorättskränkningar drivit halva landets befolkning på flykt från sina hem. Enligt FN:s särskilda sändebud för Syrien uppgår antalet döda i konflikten till över 400 000 och tiotusentals har “försvunnit”, fängslats, torterats och avrättats.


De sista ropen från Aleppo

ALEPPO På diktaturens sida stiger jublet och självförtroendet. Östra Aleppo är ”befriat” från ”terroristerna” – och vägen tycks ligga öppen för att inte bara utplåna jihadistiska islamister utan stampa ut varje spår av den demokratiska syriska revolution som bröt fördämningarna 2011. Nu kommer regimen med sina ryska uppbackare att fylla sina media med tacksamma människor som ”äntligen undsluppit terroristerna”. Nu kommer gräsligheter från rebellernas sida att ”avslöjas” på löpande band, överlöpare och ”vittnen” avge regimvänliga vittnesmål och ”folkets hyllningar” till tyrannen Assad känna få gränser. Ty så är krigspropagandans lag.


Mördande impressionism

LEDARE Att Aleppo slutligen föll i Assadregimens händer kom inte som någon överraskning. Snarast har det överraskat hur länge rebellerna kunnat hålla ut i en stad som kvarter för kvarter förvandlats till grus och död. Politiskt är det nu förtvivlat svårt att se någon ljusning alls över Syrien.


Kommer Assad, Putin och Trump att krossa Aleppo?

KOMMENTAR Faller Aleppo nu? Vi vet inte. Men de nya massiva bombningarna som inleddes timmarna efter Trumps valseger i USA deklarerade för världen att vi kan stå inför en ny axel i världspolitiken.
För Trump och Putin utgör regionala och lokala despoter stödjepunkter för egna imperieintressen oavsett dessas bestialitet och brott mot mänskligheten. Det är förstås i princip ingenting nytt, amerikansk imperialism och sovjetisk stalinism på sin tid eller storrysk maktpolitik idag, har alltid utnyttjat lokala, ofta blodiga marionetter.