Avtalsrörelse

Avtalsrörelsen: Seko varslar om strejker

INTERVJU Fackförbundet Seko, som bland annat organiserar arbetare vid spårtrafiken, har varslat om strejk på flera områden, vilket i skrivande stund ser ut att bryta ut under fredagen. Konflikten rör två olika avtal, spårtrafikavtalet respektive järnvägsinfrastruktur-avtalet, där motparten i båda fallen är arbetsgivaren Almega.