Asyl

Zahid riskerar tortyr om han utvisas till Pakistan

INTERVJU Den socialistiska aktivisten och flyktingen Zahid Baloch från Baluchistan i Pakistan riskerar att utvisas efter att han tagits av polisen vid en inre gränskontroll i Göteborg den 15 februari. Baluchistan är en provins i Pakistan som eftersträvar självständighet. Området är rikt på naturresurser som plundras av de pakistanska myndigheterna, samtidigt som det lämnas ekonomiskt eftersatt och befolkningen – balucherna – utsetts för etniskt förtryck.
Barnets bästa styr inte asylprocessen

RAPPORT Barnkonventionen har mycket begränsad betydelse för hur Migrationsöverdomstolen dömer i asylärenden. I de allra flesta fall avgörs ärendena utifrån andra faktorer. Det visar Jonathan Josefsson vid Tema Barn, Linköpings universitet, i sin avhandling Children at the borders. Han har gjort nedslag i två arenor i det offentliga Sverige för att ta reda på hur debatten om asylsökande barns rättigheter förs.
Den ena arenan är Migrations­överdomstolen, den instans som slutgiltigt avgör överklagade migrationsärenden och där besluten blir prejudicerande.


Hårdare flyktingregler drabbar hbtq-personer

Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer. Det menar RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. – Regeringen måste ta hänsyn…