Åsa Romson

Varthän Miljöpartiet?

KOMMENTAR Valet till EU-parlamentet 2014 blev en stor framgång för Miljöpartiet (MP). Partiet fick 15,4 procent, en uppgång med 4,3 procentenheter i förhållande till föregående EU-val, 2009. I opinionsmätningar låg samtidigt partiet på 10-12 procent. Företrädarna sade sig ha målet att nå upp till 15 procent i riksdagsvalet hösten 2014 och i så väl storlek som ideologi utvecklas till den tredje kraften i svensk politik.