Antifascism

”Antinazisten Ture Nerman förtjänar att återupptäckas”

Den svenske socialisten Ture Nerman dog 1969 – alltså för 50 år sedan – men senare i sommar kommer en ny bok av honom med tidigare opublicerat material. Det är Bokförläggarna Röda Rummet som ger ut Brandtal mot Nazismen som innehåller 13 tal och föredrag av Ture Nerman och ett förord av Internationalens medarbetare Per Leander som är den som har grävt fram manuskripten, transkriberat och gjort urvalet hos Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB).


Antifascism är demokratins självförsvar

INRIKES Högerextremister har de senaste åren tillåtits ta allt mer utrymme i offentligheten. Region Gotland upplät mark åt nazister från Nordiska motståndsrörelsen NMR som gjorde sin variant av politikerveckan i år: hetsa mot judar och homosexuella, hota politiker och journalister. Bokmässan upplät plats åt kretsen av Förintelseförnekare kring högerextrema Nya tider. Första året, 2016, ackompanjerades hatskriften av flygbladsutdelande nazister från NMR. I år hade nazisterna slagit på stort och fått tillstånd från polisen att marschera från Bokmässan och förbi synagogan under den judiska högtiden Yom Kippur.


Samling mot nazismen!

UTTALANDE Att nazisterna i NMR fått tillstånd att paradera i centrala Göteborg 30 september är mycket allvarligt. Det är en del i försöken från denna terror- grupp att komma ut i offentligheten för att vidare kunna sprida sitt hat och bereda vägen för fler våldsdåd. Att tro att det är möjligt att tiga ihjäl sådana grupper är inte bara naivt, tvärtom är det direkt farligt.


I väntan på en social politik del 2

LEDARE Aldrig är verkligheten enkel att bedöma men sällan är det så många som gör anspråk som när det kommer till antifascistisk kamp. Debattlandskapet, från teore- tiska tidskrifter och hela vägen bort till sociala mediers kommentarfält, svämmar över av inlägg om vilka strategier som är bäst, vilka som är meningslösa och vilka som i själva verket gör oss till nazisternas ”nyttiga idioter”. Vilka metoder du än förespråkar kommer du dömas av någon.
Fogelströms anti­fascistiska roman

Litteratur Kul idé av Stockholmia förlag att ge ut Per Anders Fogelströms opublicerade, antifascistiska roman, Den okuvliga friheten, nästan 80 år efter att den skrevs. År 1939 var Fogelström 21 år när han sände sitt manus till förläggaren Axel Holmström, som var känd för att ha varnat för den bruna faran. Fogelström trodde att Holmström inte tordes ge ut boken, men i inledningen av Karl-Olof Andersson antyds att Holmström kanske inte ville utsätta den unga författaren för risker.


Göteborg: 300 mot nazism

GÖTEBORG Drygt trehundra antirasister samlades på Järntorget i Göteborg under lördagen för att föra ut budskapet ”Inga nazister på Järntorget”. Manifestationen, som organiserades av flera vänsterorganisationer i Göteborg efter ett initiativ från Marxistiska Studenter, var ett svar på att en nazistisk grupp en vecka tidigare hade hållit en överraskande och provokativ manifestation på samma plats.


”Vi behöver en bred rörelse mot nazisterna”

INTERVJU Lördagen den 12 november planerar nazistiska Nordiska motståndsrörelsen att marschera genom Stockholm. Därför kommer antirasister, socialister och fackföreningsaktivister att hålla en motdemonstration. Gunnar Westin, vice ordförande för Seko-Stockholm, är en av organisatörerna.