anti-black

Vad är Afrofobi?

Tre dagar innan den femtonårige svensksomaliern Ahmed Hassan mördades i Trollhättan höll Victoria Kawesa, genusvetare vid Linköpings universitet, ett föredrag i Stockholm. Hon talade om…