alliansenBlir det en koalitionsregering mellan S och Alliansen efter nästa val?

KOMMENTAR Förra helgens dominerande inslag i svensk politik var Jan Björklund utspel i Dagens Nyheter om en koalitionsregering mellan S och alliansen efter riksdagsvalet 2018.
I intervjun förtydligade Björklund att hans tankegång bara handlade om en parlamentarisk situation där det röd-gröna blocket var större än alliansen men i avsaknad av majoritet. Däremot skulle alliansen i den omvända situationen kunna stödja sig på SD:


Är Alliansen och SD på väg mot ett samarbete?

KOMMENTAR I förra veckan offentliggjorde opinionsföretaget Ipsos en undersökning om hur Alliansens väljare ställer sig till samarbete med SD. Här visade det sig att hela 61 procent av M:s sympatisörer vill ”samarbeta med SD i frågor där partierna har liknande uppfattningar”, medan endast 28 procent motsatte sig ett samarbete. Bland KD:s sympatisörer var också en majoritet – 56 procent – för samarbete, medan 50 procent av L:s sympatisörer och 48 procent av C:s var det. Sammantaget var i samtliga partier de som förespråkade samarbete i klar övervikt (NSD 24/9). Denna fråga är främst av intresse mot bakgrund av att Jimmie Åkesson sagt sig vara villig att stödja en Alliansbudget om Alliansen förhandlar med SD.Den första stenen

LEDARE Politiker som inte har någon lösning undviker att möta folket. Det är ett sätt att beskriva den utveckling som skett de senaste årtiondena, där andelen personer som känner, eller befinner sig ett led bort ifrån en folkvald numera är under en procent av befolkningen. När alliansföreträdarna, det vill säga det som kanske är Sveriges blivande regering, besökte Husby förra veckan träffade de inte en själ som faktiskt bor i området. Syftet var inte att träffa Husbyborna för att diskutera


Hellre kvarterspoliser än kravallpoliser

  I förra veckan gjorde de fyra borgerliga partiledarna ett oväntat besök i Husby, under stort polispådrag och i sällskap av ditresta journalister. För det…