ADHD

Ska ojämlikheten medicineras bort?

OPINION Enligt Läkartidningen, den 20 augusti, har läkaren och doktoranden Torkel Carlsson nyligen publicerat en systematisk översikt av 140 tvilling- ­eller syskonstudier, som till och…


Måns Rosén – desinformatör eller superkompetent?

Den svenska statsapparaten grundare Axel Oxenstierna
lär ha sagt: ”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?” Ett sentida exempel på denna brist på
förstånd är regeringens vårdutredare som påstod sig
kunna rädda 500 liv men istället bidrar till utarmning av sjukvården utanför storstäderna. Men inte nog med det. Som chef för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, dolde han risker med psyko­farmaka som kan leda till självskadebeteende och
självmord.


Förebygg korruption: Befria Läkemedelsverket från bidragsberoende

DEBATT ”Minst en procent av alla barn och ungdomar borde ha medicin för adhd.” Detta konstaterar en överläkare år 2005 i ett föredrag för en förening för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialstyrelsens statistikdatabas* uppvisar 10 år senare en dramatisk förändring. I de län där den citerade läkaren varit verksam kan nu över nio procent av pojkarna mellan 10 och 14 år medicineras. De högsta förskrivningarna kommunalt närmar sig 15 procent.
På Gotland har psykiatrin öppet förklarat att man medicinerar barn som inte skulle ha behövt det om det fanns tillräckligt med personal i skolan. Hur har detta varit möjligt?


Myten om den kemiska obalansen

DEBATT Hur ska man diagnostisera ett samhälle där antalet personer som medicineras med narkotikaklassade preparat ökat lavinartat under det senaste decenniet? Inte endast barn och unga vuxna utan också i åldersgruppen 45 till 64 år. Kan en diagnos som ger tillgång till euforiframkallande och prestationshöjande medel uppfattas som en tillflykt undan konkurrenssamhällets övermäktiga krav?
Enligt Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av ADHD bör dessa preparat sättas in som förstahandsalternativ istället för att, som hittills, övervägas som sista åtgärd.