8mars

Global kvinnostrejk för rätten till bröd och rosor

FOKUS På många håll i världen är den internationella kvinnodagen en symbol för en högst aktuell, påtaglig och pågående kamp på liv och död för kvinnors rättigheter och möjligheter. Nu börjar kvinnodagen återigen att politiseras även i länder i den så kallade västvärlden, länder där den i många år har varit relativt avpolitiserad.
Det är dags för strejk mot ett diskvalificerat system.


Sveriges kvinnor deltar i strejken

8MARS Initiativet till den svenska delen av Internationella Kvinnostrejken drivs av Feministiska Aktionsgruppen för Internationell Kvinnostrejk 8 mars – Sverige.

Agnes Lou representerade Socialistiska Partiet och Rött Forum på ett av förberedelsemötena inför kvinnostrejken i Stockholm:
– Det var ett bra möte med ett tjugotal kvinnor, de flesta under 40 år gamla, och med bakgrund från flera olika länder och rörelser.


Fienden ibland oss

LEDARE Vi går mot ännu en kvinnodag i våldtäktslandet Sverige. Landet som nationalister älskar att hata i utländsk media. Landet där minskade mörkertal kring sexuellt våld blir till ett slagträ i hatet mot invandrare och flyktingar och där manschauvinister plötsligt bryr sig mer om kvinnors trygghet än om något annat. Så länge förövaren är mörkhyad vill säga.


För den kämpande feminismen!

LEDARE Så var det dags att fira den Internationella kvinnodagen ännu en gång. Ibland betonas det syrligt att dagen inte alls skall firas, eftersom kampen inte är över, och den invändningen är väl egentligen riktig. Men samtidigt, de andra politiska dagarna vi årligen markerar lyssnar vi på tal om hur illa det är ställt. Kristallnattsmanifestationer blir dokument över hur rasism och fascism åter är reella samhälleliga hot. Första maj markeras av allt glesare socialdemokratiska tåg och Världsmiljödagen orkar man knappt tänka på. I det sammanhanget är 8 mars en dag som markerar en rörelse som är på frammarsch, som faktiskt stiger mot ljuset.