Inrikes

HGF Västra Sverige har valt en ny styrelse

▶ Årsmötet körde över valberedningens förslag ▶ Motion som kritiserar suspenderingsprocessen bifölls ▶ Göteborgs stad beslutade att genomföra ombildningar Hyresgästföreningen i Västra Sverige – en region…

Läs mer