Articles by Göte Kildén


Varför vill inte alla längre gå åt det håll som Horace Engdahl pekar?

KULTUR På samma sätt som monarkin måste Akademien ses som en del av den svenska samhällsformationens ideologiska överbyggnad och när denna imploderar inför öppen ridå handlar detta givetvis om mer än bara sjaskiga personkonflikter. Jordskredet i den Svenska Akademien med alla dess efterskalv är väl värda att fundera över lite mer grundligt, menar Göte Kildén.


April, april din dumma sill

I påskhelgen som gick, publicerade utan att själv förstå det, Göteborgspostens chefredaktör och ansvarige utgivare Christofer Ahlqvist, årets bästa aprilskämt och förtjänar därför ett omnämnande som årets dummaste sill …


”Ordning härskar i Bonn”

KRÖNIKA När den reaktionära militära skyddskåren Garde-Kavallerie-Schützendivision slagit ner spartakistupproret och dödat dess ledare Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg 1919, förkunnade den tyska borgerliga pressen triumferande att “ordning härskar i Berlin”.


En riktigt ruggig ”tysk höst”

KOMMENTAR ”Den stora koalitionen tog socialdemokratins själ”. Det var den besvikna rubriken på Aftonbladets ledarsida natten när det stod klart att socialdemokratin i Tyskland gjort sitt sämsta val sedan Andra världskrigets slut. ”Ett katastrofval av historiska mått”, framhöll också skribenten Anders Lindberg. I den sena natten blev det sedan mest gegga i stället för analys i kommentaren.


Namnen på Stalins bödlar har kartlagts

KRÖNIKA Länge. Alltför länge. Långt efter det att de själva dött har nu namnen på de officerare i Josef Stalins inre säkerhetstjänst NKVD, vilka var ansvariga för utrensningarna 1937-38, blivit offentliga. De var ansvariga för en statlig terror främst riktat mot Trotskij- och Bucharintrogna grupper i opposition mot den politiska kontrarevolutionära revolution i Sovjetunionen som hade anförts av Stalin.


Kulturrevolutionen i Kina 50 år

FOKUS I ett i dag berömt cirkulär från 16 maj 1966 inom Kinas kommunistiska parti, nedtecknad i namn av centralkommittén men uppenbart efter diktamen från Den store rorsmannen själv, ordförande Mao Zedong, uppmanades medlemmarna att ”bekämpa och krossa de personer i ledande ställning som har valt den kapitalistiska vägen”. Programmet kallades för ”De sexton punkterna. Riktlinjer för Den stora proletära kulturrevolutionen”.