Articles by Anders Hagström


Föräldrauppror eller revolution? – Åren då allt var möjligt

Årtalet 1968 har med rätta blivit synonymt med uppror. Det var ett år som skakade Europa i grunden. Men det föll inte från skyarna. I själva verket var händelserna under 1968 en del i en radikaliseringsvåg som inletts flera ar tidigare och som inte ebbade ut förrän under andra hälften av 70-talet. Vi återpublicerar här en artikel av den nyligen bortgågne Anders Hagström. Texten skrevs för närmare 20 år sedan men är fortfarande aktuell.


Den svenska revolutionen

ÅTERBLICK Den socialistiska revolutionen har aldrig varit så nära att bli verklighet i Sverige som under åren 1917 och 1918. Men de revolutionära stämningarna kom att avlänkas bakom krav på rösträttsreform istället för arbetarrepublik. Anders Hagström berättar om den dramatiska tiden som förändrade Sverige för hundra år sedan.


Kata: "Strupavskärarnas hjälpkärring"

Hon nobbade vackre Björkman, chockerade sin borgerliga omgivning och svimmade i talarstolen. LO:s ordförande ville stoppa henne i en säck och dränka henne. Men hon…