LO splittrat om LAS-förslaget

▶ IF Metall och Kommunal kör över övriga fackförbund

▶ Otryggare anställningar i utbyte mot omställningsstöd

▶ Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen står kvar

På måndagen presenterade så till sist den socialdemokratiska regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna förslaget på ändringar av Lagen om anställningsskydd (LAS), efter en uppgörelse mellan Svenskt Näringsliv och delar av fackföreningsrörelsen som PTK, IF Metall och Kommunal. Förslaget innebär bland annat att det ska bli lättare för arbetsgivaren att säga upp folk utan saklig grund och att företag ska få göra tre undantag från turordningsregeln vid uppsägningar. I gengäld har fackförbunden bland annat fått igenom att en visstidsanställning ska övergå till fast anställning efter 12 månader, samt att de som blir av med jobben ska få omskolningshjälp genom en ny form av studiebidrag.
Men LO-kollektivet är djupt splittrat till de här förslagen.
– Det är ingen hemlighet att vi från LO:s sida inte står bakom de förändringar som görs av begreppet saklig grund för uppsägningar. Ett annat problem är att arbetstagarnas rätt att ha kvar sin anställning vid tvister med arbetsgivare försvinner, vilket innebär att i stället för full lön är den anställde hänvisad till ersättning från a-kassan. Och inte minst står vi inte bakom de avsteg som görs från turordningsreglerna, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson till tidningen Arbetet. Däremot ser hon positivt på de ökade möjligheterna till omskolning mitt i arbetslivet.
– Vi är överlag positiva till de förändringar som föreslås på omställningsområdet. Det nya studiestödet är också otroligt mycket mer generöst än nuvarande regler. Med de här studiestödsnivåerna kommer betydligt fler arbetare att kunna utveckla sig inom sitt yrke, eller gå vidare och utbilda sig inom ett helt annat yrke, säger hon.

Av LO:s 14 medlemsförbund är det bara två som ställt sig bakom förslagen, men det är också två av de största och tyngsta fackföreningarna IF Metall och Kommunal. Övriga förbund har ratat förhandlingarna med Svenskt Näringsliv under det gångna året och bland de mest kritiska märks Byggnads och Transport.
– Jag är mycket bekymrad över läget i LO och hur LO har hanterat detta. Det står allt mer klart att LO-ledningen inte klarar att stå emot trycket från IF Metall och Kommunal. I stället agerar man på kommando av de två största förbunden, säger Transports ordförande Tommy Wreeth till tidningen Transportarbetaren, och menar att Sveriges arbetare blir lurade i uppgörelsen.
– I en tid då vanligt folk ropar efter mer trygghet så är det här sällsynt tondövt. Förslaget innebär en urholkning av anställningstryggheten och är ett historiskt misstag. Att tillåta arbetarfientliga partier som C och L diktera villkoren inom arbetsmarknadspolitiken får ödesdigra konsekvenser. Det här har hanterats illa från det att utredningen tillsattes till där vi är idag, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Det är orimligt att Sveriges arbetstagare ska behöva köpslå med sin anställningstrygghet för att få bättre möjlighet till omställning, något hela samhället, arbetsmarknaden och inte minst arbetsgivarna tjänar på. Det här har varit ett beställningsjobb från Svenskt Näringsliv sedan dag ett. Och det är en stor svaghet att arbetarrörelsen är splittrad i något så grundläggande som arbetstagarnas anställningstrygghet.

Det enda riksdagsparti som är kritisk till uppluckringen av LAS är Vänsterpartiet.
– Det är en trist dag att en socialdemokratiskt ledd regering genomför en försämring av anställningstryggheten för många på svensk arbetsmarknad och att man står där och presenterar det som en modernisering när det i själva verket är det motsatta, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati till SVT.
Vänsterpartiet har tidigare sagt sig beredda att fälla regeringen ifall ändringarna av LAS läggs fram som ett riksdagsbeslut. Det hotet ligger kvar, men beror också på hur de övriga fackförbunden i slutändan ställer sig till förslaget. Om LO till sist kommer överens och accepterar ändringarna, kommer Vänsterpartiet också att göra det.
– Hotet (att fälla regeringen) ligger kvar på så sätt att vi följer noga vad de fackliga organisationerna säger. För oss, till skillnad från regeringen, är det väldigt viktigt vad LO säger och hur LO resonerar kring förslaget som nu är lagt, säger Ali Esbati.

Per Leander

Dela