Solidaritet med palestinierna mot den nykoloniala aggressionen!

18 maj. En palestinsk demonstration tågar mot checkpointen vid den Israeliska bosättningen Beit El som ligger strax utanför Ramallah. Foto: Walt White

Under de senaste veckorna har palestinier i Jerusalem mobiliserat massivt för att försvara sina grundläggande rättigheter – att bo i sina egna hem, som varit hem för deras familjer sedan flera generationer – mot den israeliska regeringens och de extremistiska bosättarorganisationernas försök att driva bort dem och ersätta dem med judiska bosättare, en politik som bara kan kallas för etnisk rensning. Det skriver världsrörelsen Fjärde Internationalen i en uttalande.

UTTALANDE

De har mötts av ett våldsamt kolonialt förtryck, som i synnerhet uttrycktes vid angreppet mot det inhägnade området runt al-Asqamoskén på fredagen den 7 maj, när slutet på den heliga muslimska månaden Ramadan närmade sig.
Sedan 10 maj har den israeliska armén genomfört våldsamma bombningar av Gazaremsan som vedergällning för solidaritetsdemonstrationerna med Jerusalems palestinier och raketangreppen.
Utöver det våld som har begåtts av polisen och den israeliska försvarsmakten har extrema judiska högergrupper angripit araber på gatorna i Jerusalem och andra blandade städer. Bara i Jerusalem har hundratals palestinier skadats och dussintals fängslats.
Som ett resultat av detta våld har minst 83 dödats i Gaza (varav 16 barn) och tre på Västbanken. Sju israeler har också dödats. [18 maj är siffran 192 dödade palestinier och 10 israeler]
Nyhetskällor i väst blandar in raketangreppen från Gaza, Israels premiärminister Netanyahu och andra politiker uppmanar till ”lugn”, medan Biden säger att ”Israel har rätt att försvara sig” och kräver en återgång till situationen före den 10 maj, som om det var en acceptabel situation. Den nästan ohörbara kritiken av den israeliska bosättningspolitiken gör inget för att förändra det ”internationella samfundets” hållning – de kommer att stöda Israel för att behålla status quo i regionen.

Det kan inte finnas något lugn i denna situation av kolonial aggression. Det finns inget ”jämbördigt ansvar” för våldet. Den koloniala bosättarstaten Israel praktiserar en sorts apartheid och etnisk rensning, och palestinierna förnekas alla demokratiska och nationella rättigheter. Det kommer inte att bli någon ”rättvis lösning” utan att palestinierna tillerkänns fullständiga rättigheter.

De nuvarande världsomfattande solidaritetsyttringarna med palestinierna – i omfattande gatudemonstrationer, på fotbollsarenor från Chile till Skottland – måste förstärkas och bli en pågående mäktig rörelse för att ställa Israel till svars för sina brott.
Det är innebörden i BDS-kampanjen (Bojkott-desinvesteringar-sanktioner) som måste stärkas och utvecklas till att påtvinga Israel sanktioner.
Stödet till den israeliska staten måste upphöra!
Sätt stopp för den civila och militära ockupationen!
Jämlika demokratiska och nationella rättigheter!
Rätt till självbestämmande och rätt för det palestinska folket att återvända!

Antaget av
Fjärde Internationalens
verkställande utskott
13 maj, 2021

Översättning: Göran Källqvist

Dela