”Vänstern måste bli större och bättre”

Aron Etzler. Foto: Denny Lorentzen

Vänsterpartiets kongress skulle ha hållits i våras, men fick ställas in på grund av Corona-pandemin. Nu har ett nytt datum spikats i slutet av oktober, men det blir en lite annorlunda kongress än vad som ursprungligen var planerat. Internationalen har talat med partisekreteraren Aron Etzler om Vänsterns utmaningar och strategi för framtiden.

Det är en skrämmande tid att leva i nu, med både klimatkris och en stark extremhöger. Men det är också en otroligt spännande tid att engagera sig i vänstern, då det pågår en internationell debatt om om ekonomisk jämlikhet, socialism, kvinnors rättigheter och rasism. Vänstern i Sverige måste därför bli ännu större och bättre för att kunna ta debatten och sätta den politiska agendan, som idag domineras av högern. Det menar Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.
Till de skrämmande sakerna i dagsläget hör också Corona-pandemin. När den slog till i våras innebar det att Vänsterpartiet tvingades ställa in sin partikongress. Nu har ett nytt datum spikats och partiets 43:e kongress kommer att hållas mellan den 29 oktober och 1 november, ett halvår efter att det ursprungligen var tänkt. Men det är inte bara datumet som har ändrats. Flera punkter i programmet har man tvingats skjuta på framtiden.
– Det här blir ju en speciell och förkortad kongress på grund av Corona-pandemin. När vi kallade till kongressen före pandemin, var det här tänkt att bli den största och mest maxade kongressen som partiet har haft på många år, med antagande av ett nytt partiprogram, strategidokument, och val av ny partiordförande. Nu inser vi att vi inte kan hålla en fysisk kongress och kör istället en annan variant med digitala möten där ombuden kan sitta i enskilda rum med färre än 50 deltagare för att inte bidra till smittspridningen, förklarar Aron Etzler.
– Det innebär också att kongressen måste bli kortare med ett nedskalat program. Vi ska anta strategidokument, som vi tänkt från början, men vi skjuter det nya partiprogrammet på framtiden tillsammans med en väldig massa andra motioner på organisations- och stadgeområdet.

Berätta om strategidokument
– Målet är att försöka skapa ett större och bättre Vänsterparti. Om man tittar på det senaste decenniet så har det varit framgångsrika år för oss. Vi har ju vuxit i valen, framför allt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, och gjorde nu vårt bästa val sedan 1946. Vi ligger på nära 10 procent vilket i snitt är bra för Vänsterpartiet. Men det är fortsatt så att det är högern och Sverigedemokraterna som har initiativet i den politiska debatten. Man kan säga att det här dokumentet tar avstamp i frågan: Vad ska ett parti som Vänsterpartiet göra för att bryta Sverigedemokraternas grepp om den politiska agendan, säger Aron Etzler och fortsätter:
– Vi behöver ta fighten för att arbetarklassen fortsatt ska vara politiskt till vänster. Fortfarande har Socialdemokraterna och Vänstern en väldigt stor del av arbetarväljarna, men det är också bland dessa som Sverigedemokraterna börjar göra väldigt stora inbrytningar. Det är en enormt viktig strid om framtiden, vem som vinner arbetarklassen!

Hur ska ni göra det?
– Ja, jag tror inte vi har alla svar på det om jag ska vara ärlig. Däremot är det väldigt tydligt om jag pratar med vänstern i andra delar av Europa eller i Amerika, så är det ungefär samma frågor som folk ställer sig där. Hur ska vi vinna mot den här fascismen av ny typ. Jag tror inte att det är nån som har alla svaren på det än, men jag tror att vi kommer att få det, säger Aron Etzler.
Han menar att många väldigt länge försökte ignorera extremhögerns framväxt då man hoppades att Sverigedemokraterna bara hade en tillfällig uppgång och snart skulle försvinna av sig själva.
– Nu tycker jag att det är väldigt tydligt att det inte blev så. De har varit framgångsrika i Sverige och skapat ett politiskt block omkring sig som gör att Sverigedemokraternas idéer idag framförs av många fler än bara Sverigedemokraterna. Därför måste kampen mot dem handla om att sätta den politiska agendan i debatten. Vilka frågor är viktiga. Vems politik är trovärdig, säger Aron Etzler.
– Det är också uppenbart att det politiska slagfältet är mer digitalt idag. Väldigt mycket av extremhögerns framgångar bygger på digital organisering, det är där de bygger sin folkrörelse. Jag tror att vänstern generellt i Sverige inte alls har satsat lika mycket resurser på det. Det vi skriver i det här strategidokumentet är att vi behöver en organisation för digitala aktivister. Det ska vara en möjlighet att vara aktiv på nätet för Vänsterpartiet, och vi behöver lära varandra och bygga den här organiseringen som något helt nytt.

Som sagt har Vänsterpartiet vuxit de senaste åren i såväl antal medlemmar som röster i valen. Men Aron Etzler tror att partiet har potential att bli ännu större och bättre. Dessutom hoppas han att de som idag bara är medlemmar på pappret ska vilja bli mer aktiva i partiet i framtiden.
– Jag tror att vi kan lyckas med att växa. Vi är nästan tre gånger så stora som vi var för tio år sedan i antalet medlemmar. Men vi vet ju också att väldigt många av de nya medlemmarna inte är aktiva i partiet. Då är det läge att fundera på, vad är felet, vad kan vi göra bättre. Det kräver också att Vänsterpartiet förändras. Skälet till att vänstern inte växer mer idag är att vi inte är bättre än så här, och vi behöver bli det. Framtagandet av strategidokumentet är en väldigt självkritisk process där vi började med att gå ut med en enkät till alla våra medlemmar och där kan man se vad de tycker vi är bra och dåliga på, säger han och fortsätter:
– Enkelt uttryckt kan man säga att folk gillar inriktningen i Vänsterpartiet, men det finns en massa saker som de tycker att vi kan bli bättre på rent praktiskt. Speciellt om man kommer in som ny vill man känna att man får en plats i Vänsterpartiet och något meningsfullt att göra. Alla organisationer som vill vara folkrörelser måste fråga sig själva, hur är det att komma in i vår organisation. Om en folkrörelse ska leva så kan den inte bara grundas på att man kallar till möten, utan de mötena måste vara givande och spännande för människor. Jag tror att det är ganska många som har kommit in i vårt parti som har velat göra saker, men som istället har hamnat på möten med en ganska tråkig formell dagordning. Du kommer inte tillbaka till några tråkiga möten om det är allt som erbjuds. Om vänstern ska vara framgångsrik måste vi också vara bra på att organisera människor. Så det är ju extremt ambitiösa mål i det här dokumentet, men om alla de här sakerna genomförs så borde vi kunna bli dubbelt så stora och bra som vi är idag. Vänsterpartiet ska vara ett roligt och spännande parti att vara med i!

På tal om nya medlemmar så har det gått ungefär ett år sedan Vänsterpartiet fick ett tillskott nya aktivister när Socialistiska Partiet omvandlades till tanke­smedjan Socialistisk Politik och uppmanade sina tidigare partimedlemmar att istället gå med i V. Aron Etzler menar att det har varit ett positivt tillskott för Vänsterpartiet och upplever att de gamla SP:arna också är nöjda.
– Jag frågade nyligen några av dem hur de tyckte att det hade funkat och fick positiva svar. Att de kände sig välkomna. Det är rätt olika partikulturer måste jag säga. Jag upplever SP:arna som väldigt pålästa och väldigt intresserade av politisk teori. Det var nån som sa att vänsterpartister kan allting om kommunpolitik, men de kan ingenting om marxism. Och så kan det ju förefalla. Men det tycker jag är det intressanta här också, att Vänsterpartiet får chansen att få in en massa människor som är otroligt väl skolade i arbetarrörelsens historiska tradition, säger Aron Etzler.
– Det är lite spännande inför den här kongressen också, eftersom det är den första där det finns SP:are med i Vänsterpartiet. Så jag hoppas att de känner sig inbjudna att delta och läser strategidokument och tittar på debatterna som kommer att sändas på nätet.

Nästa stora utmaning blir valet 2022. Men även om det går bra för Vänsterpartiet i sig, är risken stor att de blir utfrysta från det politiska beslutsfattandet av de andra partierna, som efter senaste valet där Socialdemokraterna och Miljöpartiet vände sig till Centern och Liberalerna istället för till Vänstern. Men Aron Etzler ser det inte så.
– Så sa folk före valet 2014 också, och före valet 2018. Men varje gång har vi visat att det inte går att frysa ut Vänsterpartiet. Nu har vi också besegrat regeringen på många punkter genom att rösta ner dåliga förslag tillsammans med andra partier. Jag tror att efter nästa val kommer Socialdemokraterna inse att Vänsterpartiet behövs. Men du har helt rätt i att det politiska läget är väldigt dåligt på det sättet, att de samlade rödgröna partierna backade, vi var det enda partiet som gick fram. Det är lite grann bakgrunden till det här strategi­dokument, för det räcker inte att bara Vänsterpartiet går framåt. Den slutsats vi har dragit är att vi måste ändra på samhällsdebatten och vara de som sätter tonen i debatten. Det räcker inte att få några procent till i ett val, utan det är väldigt mycket den som sätter agendan som bestämmer sen hur det går, säger han och fortsätter:
– För vår del ser jag ljust på valet 2022. Men allt annat ser väldigt osäkert ut. Jag tror att det är fortsatt viktigt att inte få en M-SD-regering i Sverige, det skulle vara ett oerhört bakslag och ganska farligt. De har en oerhört repressiv agenda. Det jag tycker är mest tragiskt är att visst skulle Sverige behöva ha en seriös diskussion om kriminalitet, integration och ungdomars uppväxtvillkor, men den här debatten är ett blame game på invandrarna. De stora problem som finns i Sverige används bara som ett slagträ av högern och vi kommer aldrig till någon lösning. Om Moderaterna och SD kommer till makten så är det ju ganska stor sannolikhet att de här problemen skulle bli ännu större, vilket ironiskt nog bara skulle fortsätta att gynna högern. Det är lite som i Trumps USA, att extremhögern lever på den här oerhört skrämmande framtidsbilden, och de är inte ute efter att lösa samhällsproblem, de är ute efter att profitera på dem.

Sist men inte minst ska kongressen även välja en ny partistyrelse och utse en ny ordförande som ska ta över efter Jonas Sjöstedt som varit partiledare i över åtta år. Som det ser ut nu finns det bara en enda kandidat till posten, riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar.

Är det inte konstigt att ni bara har en partiledarkandidat att välja på?
– Jag skulle säga att det är ganska svårt att säga hur en partiledarprocess i Vänsterpartiet avlöper. Det har sett väldigt olika ut genom åren när Vänsterpartiet ska välja en ny ordförande. Ibland har det varit flera kandidater på kongressen, ibland har det haft karaktären av duell. Jag tror att det här är en process som lever sitt eget liv. Det är upp till folk att kandidera, och varför de gör det eller inte är ju deras eget beslut. Från början var det ungefär tio personer som sa sig vara intresserade av posten. Sen drog de flesta tillbaka sina kandidaturer och just nu har vi en kandidat. Men det är två månader kvar till kongressen, så det är fortsatt möjligt för andra personer att kandidera, säger Aron Etzler.

Per Leander

Dela