Byggbranschen är svart som natten

 

Johan Fyrk är reporter på tidningen Byggnadsarbetaren och har en mångårig vana av att granska byggbranschen. I den nyutkomna reportageboken Svartjobbsfabriken fördjupar han sig i ett omfattande upplägg av grov ekonomisk brottslighet i Stockholmsområdet. Det som lite anger tonen i boken är en intervju som Johan Fyrk gör med en luttrad herre i fiffelgamet som försökt ta sig ur skumraskaffärerna och numera följer denna brottslighet utifrån ett visst avstånd. På frågan hur han ser på byggbranschen i Sverige svarar han: ”Den är svart som natten, särskilt i Stockholm. Allt ser bra ut på ytan men de stora byggföretagen vet precis vad som pågår där under. Visst, de anlitar ett fint företag men förstår säkert att underentreprenörerna längre ner fuskar. De borde förstå det, med tanke på det låga priset de betalar”.
Sedan tar Johan Fyrk med oss på en svindlade resa i oegentligheternas tecken där vi möts av en uppsjö av falska fakturor, id-kapningar, bulvaner, målvakter, svarta löner, uteblivna inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter samt myndigheter som hela tiden verkar att vara minst ett steg efter. Utgångspunkten för Fyrks efterforskningar är en brottslighet som i boken går under samlingsnamnet Svartjobbsfabriken, men som i själva verket är en mängd företag som på ett raffinerat sätt är sammankopplade med varandra och där konkurser samt ständigt nystartade skapelser är regel. Det är heller ingen småpotatis som denna Svartjobbsfabrik omsätter. Fyrk uppskattar att den årliga ruljansen uppgår till runt 100 miljoner, och där myndigheterna i åratal haft ögonen på verksamheten men aldrig kommit så långt som några gripande – och än mindre till några åtal eller domar.

Det stora pluset med Svartjobbsfabriken är att Fyrk inte lämnar någon möda obesparad i sitt sökande efter samband och sanningen. Han nöjer sig inte med att sitta på sin redaktionsstol och försöka att att pussla fram sammanhängande mönster utan han ger sig också ut till misstänkta arbetsplatser och adresser där förmodade svartjobbsarbetare uppehåller sig. En aktivitet som varken saknar faror eller dramatik. Det som är allra mest gripande är hur illa behandlade fattiga värnlösa människor blir. Här hämtas drösar av ny arbetskraft från Baltikum, och då främst Lettland, som efter några månaders slit alla veckans dagar för en svältlön på kanske 30 kronor i timmen återigen, när de börjar att ifrågasätta varför de bara fått ut en bråkdel av den föresvävade betalningen, bara brutalt skickas ut i kylan. Här har vi också så kallade ”målvakter”, vilka ofta värvas bland utslagna alkoholiserade människor på botten i det lettiska samhället, som utifrån en liten ersättning värvas till att stå som ansikten utåt för denna kriminella business utan att ha en aning om vad det hela handlar om och att de själva kan råka illa ut.

Det jag saknar i Fyrks bok är ett mer genomgripande resonemang om hur samhället skulle kunna få bukt med denna sjudande brottslighet. Visst tas det upp sådana saker som exempelvis att Skatteverket måste få mer resurser eller att samverkan mellan myndigheter, där rådande sekretess idag inte så sällan lägger hinder i vägen, måste underlättas. Det som det bara talas om i bisatser är dock hur omställningen av den svenska ekonomin i marknadsliberal riktning ytterligare underlättat för denna ljusskygga verksamhet, Jag tänker då på den Lag om Offentlig Upphandling (LOU) som bara ger den som är billigast uppdraget utan någon form av sociala klausuler, den långa kedja av underentreprenörer som idag är tillåten eller att det är fritt fram för arbetsgivaren att rekrytera utländsk personal, även om det inte inom branschen råder någon brist på inhemsk arbetskraft, till skillnad mot förr när det var Arbetsförmedlingen som utfärdade tillstånd. I sammanhanget är också EU:s fria rörlighet ytterligare en aspekt som öppnar upp för kapitalets grova exploatering.
Sammantaget är dock Svartjobbsfabriken nyttig läsning och en väckarklocka som larmar om en skrämmande situation – måtte den bidra till att saker och ting förändras till det bättre!

Anders Karlsson

BOKEN

Svartjobbsfabriken
av Johan Fyrk
Verbal förlag 2020

Dela