Trots Corona-krisen får de med privata vårdförsäkringar förtur

Privata vårdförsäkringar ger gräddfil till vården. Arkivbild. Foto: Johan Alp/Akademiska Sjukhuset Uppsala

▶ Stopp för icke-akuta ingrepp under vårdkrisen

▶ Gäller inte för dem som har privata försäkringar

▶ John Lapidus: ”Vi har fått ett parallellsystem”

INTERVJU

Corona-krisens omprioriteringar i vården har lett till att icke-akuta ingrepp, som till exempel höftledsoperationer, har ställts in på många håll i landet. Men inte för alla. Personer med privata vårdförsäkringar har fortfarande möjlighet att få vård.
Internationalen har talat med John Lapidus, doktor i ekonomisk historia och uttalad kritiker av att de privata försäkringarna ger förtur till vård.
– Flera försäkringsbolag påpekar att försäkringen gäller som vanligt, så trots att man ställer in planerade operationer på många håll inom den offentliga vården så flyter försäkringsbranschens planerade vård på precis som vanligt, konstaterar han.
– Sen har vissa försäkringsbolag gått ut och sagt att det kan bli viss friktion på grund av krisen. Men de flesta med privata försäkringar har fortfarande sina avtal som ger dem ett snabbare tillträde till vården, medan de som inte har försäkringar får vänta ännu längre på vård just nu, med alla problem det innebär.

John Lapidus beskriver hur ett parallellt vårdsystem har vuxit

John Lapidus forskar i ekonomisk historia på Handels­högskolan vid Göteborgs universitet. Foto: GU.

fram, vilket ger en ojämlik sjukvård.
– Det handlar om att köpa sig snabbare tillgång till vården, ett parallellt system som växer fram inom det offentliga systemet. Förr i tiden höll vi privat och offentligt åtskilt. Då kunde det privata aldrig bli speciellt stort, för vi hade ett bra offentligt system. Det privata systemet var väldigt dyrt och det var få som hade lust till det. Det nya försäkringssystemet, som vi ser idag, växer fram inom och med hjälp av det offentliga systemet. Vi har skapat en massa privata vårdgivare i hela Sverige som kan ta emot pa­ti­en­ter, både med försäkringar och offentlig finansiering, säger han:
– Det finns mycket som talar för att de här halvprivata välfärdslösningarna på olika sätt urholkar det offentliga systemet genom att bland annat skatteviljan minskar hos befolkningen.

Hur blev det så här?
– Det började redan på 90-talet när vi sålde ut driften av verksamhet i stor skala. Det är den privatiseringen som har möjliggjort den här andra privatiseringen, den av finansieringen, som vi ser nu. Det är väldigt viktigt att hålla isär privatisering av drift och privatisering av finansiering, men samtidigt peka på att det finns ett växelspel mellan de två, att de driver på varandra. Försäkringssystemet är helt beroende av att det finns privat driven vård i alla landsändar. Du kan inte gå med din försäkring till offentligt driven vård, utan det bygger på att det finns ett nät av privata vårdgivare, säger John Lapidus.
– På ett större plan handlar det om en utveckling mot ökad ojämlikhet i största allmänhet. De privata sjukvårdsförsäkringar är en av många pusselbitar. Det rimmar väldigt illa med den lag vi har om att alla har rätt att få vård på lika villkor.

Tidigare i mars gjorde John Lapidus en JO-anmälan mot Region Stockholm och Västra Götaland, eftersom han ansåg att de bröt mot lagen om att vård ska ges på lika villkor efter behov.
– Jag har funderat länge på vem som egentligen begår brottet mot hälso- och sjukvårdslagen, och kommit fram till att det är regionerna som gör det, när de med öppna ögon tecknar avtal med vårdgivare som inte håller sig till lagen när de tar emot olika patientgrupper på helt olika villkor. Jag valde att anmäla de här två regionerna, men jag kunde ha valt andra också, säger han.
– Men jag tror tyvärr inte att den här JO-anmälan kommer att leda till något. Jag har faktiskt fått besked om att JO inte kommer att gå vidare med den, vilket förvånar mig. Jag tycker att det är beklagligt att man inte har valt att granska det här från JO:s sida.

Kan man vända den här utvecklingen?
– Ja absolut, på samma sätt som när vi byggde upp välfärdssamhället. Det som krävs är lagar och regler. Vi måste införa regleringar som gör att de privata vårdgivarna inte kan vända sig till olika patientgrupper, exempelvis en stopplag som skulle tvinga dem att välja sida så att säga. Vem man vill ha avtal med, försäkringsbolagen eller det offentliga, säger John Lapidus.
– På ett större plan handlar det om att förbjuda vinster i välfärden över huvud taget. Vill man bryta den här utvecklingen måste man gå tillbaka till offentliga monopol på välfärds­tjänster.

Per Leander

Dela