Hur ska vi socialister förhålla oss till Corona-pandemin?

Montage.

Det pågår en intensiv debatt om Sveriges svar på det covid-19-utbrott som WHO nu kallar en pandemi. Kvällspressen sprider hamstringspanik medan dagstidningar och public service varit försiktigare med att dra slutsatser om risker och med att föra fram kritik av myndigheternas hantering. I sociala medier finns som vanligt en mängd självutnämnda experter som tycker saker utan källkritiskt förhållningssätt. Men hur ska vi som vänsteraktivister ställa oss till allt detta? Det Frågar sig Rut Elliot Blomqvist som sitter i Socialistisk Politiks styrelse.

OPINION

I debatten ser vi något som påminner om det falska valet mellan liberalism och fascism: antingen kan vi ha förtroende för samhällets förträfflighet och ledarnas kompetens eller så skriver vi under på konspirationsteoretiska domedagsprofetior som berättigar auktoritära insatser. Som tur är har vi inte bara dessa två alternativ utan vi kan också kritisera den rådande ordningen på ett sätt som inte är konspirationsteoretiskt eller auktoritärt. Att kvällspressens clickbait är fel ute betyder inte att vi måste sitta lugnt i båten. I stället bör vi resonera om hur statens agerande visar att de försöker väga ekonomiska intressen mot folkhälsan i stället för att ta höjd i beredskapen och följa en försiktighetsprincip där människoliv kommer först oavsett vad det kostar i pengar.

Vi behöver också lyfta fram andra experter än statens på epidemiska sjukdomar och på vårdens och samhällets behov. En sådan expert som fått en hel del uppmärksamhet internationellt inom vänstern är evolutionsbiologen Rob Wallace som forskar på hur jordbruksindustrins storföretag odlar fram potenta smittor som ebola, SARS, MARS och nu covid-19 genom att tränga in i orörda ekosystem där det finns okända smittoämnen som människor inte har immunitet mot och genom att i djurfabriker ge smittoämnen möjlighet att för­öka sig och mutera utan de naturliga skydd som finns i ekosystem med biologisk mångfald. Slutsatsen: den här sortens epidemiska sjukdomar är inte naturliga utan samhälleligt skapade katastrofer.

Mer generellt finns det i våra rörelser många experter på problemen med kapitalism och på möjligheterna till alternativ. Vi har erfarenhet av hur kapitalistiska samhällen inte prioriterar omsorg om utsatta människor utan i första hand försöker stabilisera ”marknaden,” som om den var en levande varelse som vi måste behaga och inte en samling kapitalägare. 2015 var vi med om att regeringen underskattade människors solidaritet och stängde gränsen i stället för att bygga upp flyktingmottagande tillsammans med folkrörelsen Refugees Welcome som mobiliserade tiotusentals människor på några dagar. Ett socialistiskt svar på covid-19-pandemin, liksom på klimat- och miljökrisen och flyktingars situation, är det vi – inte Sveriges myndigheter – som kan utforma.
Med inspiration från olika aktivistgrupper runtom i världen kommer här ett förslag till en socialistisk covid-19-kravlista:

• Efterlys sjuksköterskor som bytt karriär på grund av dåliga arbetsvillkor – framför allt specialistsjuksköterskor i intensivvård – och återanställ med förbättrade arbetsvillkor och löfte om fortsatta investeringar efter krisen.

• Ställ privata sjukvårdsinrättningar och apotek under statlig samordning och fördela personal och material solidariskt efter behov mellan privata och offentliga aktörer.

• Använd bilindustrins fabriker till att tillverka respiratorer (detta görs nu i Storbritannien).

• Ställ om all industri som går till att producera skyddsutrustning och desinfektionsmedel.

• Förstatliga läkemedelsföretag och mobilisera för internationellt samarbete för att utveckla ett icke-patenterat vaccin som distribueras gratis.

• Stäng all icke-nödvändig produktion på kort sikt så att smittspridningen avstannar och nödvändig produktion kan hållas igång utan onödiga risker för arbetarna.

• Ge boende åt alla hemlösa nu, inklusive EU-migranter: använd hotell som står tomma och efterlys privatpersoners extrabostäder vid behov.

• Ge sjuklön till alla oavsett anställningsform och avskaffa karensavdraget permanent.

• Garantera studenters inkomst om högskolor stänger.

• Utvidga vård av barn (VAB) till att omfatta alla vuxna i ett barns närhet, såväl biologisk familj som vårdnadshavares vänner.

• Ställ in låneåterbetalningar och hyror för dem som blir av med jobbet eller som inte kan arbeta på grund av karantän eller för att de tillhör riskgrupper.

• Ge krisberedskapsgrupperna under Länsstyrelsen i uppdrag att samordna offentliga och ideella insatser vid behov.

• Släpp alla förvarstagna migranter, töm flyktingläger och öppna EUs yttre gräns för att stoppa en epidemi bland flyktingar: fördela flyktingar mellan alla europeiska länder, använd resebolagens flyg, tåg och bussar för transport, erbjud fritt boende under krisperioden och ge alla tillgång till fri sjukvård.

• Påbörja omställning till agroekologiskt jordbruk för att förhindra att liknande epidemier uppstår igen.

• Starta en myndighet för flygreglering och återinför flygresor efter epidemin med behovsprövning och kvoter för att stoppa klimatförändringar.

Rut Elliot Blomqvist

Dela