I vårdkollapsens spår: Nätverken till välfärdens försvar allt mer aktiva

Foto: Janne Hägglöf

▶ Vårdkrisen har blivit permanent

▶ Men vårdarbetarna och välfärds­aktivisterna vägrar ge upp

▶ Patientsäkerhetsmarsch planeras 29 mars

Södersjukhuset gick förra veckan upp i stabsläge på grund av brist på vårdplatser. Efter att akutsjukhusen under flera års tid fått mindre pengar, samtidigt som de förväntats göra mer, har vårdkrisen blivit permanent. När så sjukhusen i Stockholmsområdet i höstas varslade över 1 000 läkare, undersköterskor och administrativ personal, fick de vårdanställda nog. De grundade Sjukvårdsuppropet, som samlar alla olika yrkesgrupper inom hela Stockholmsvården. De har genomfört manifestationer och har en hemsida med över 300 anonyma vittnesmål från vårdpersonal. Den 29 mars planerar Sjukvårdsuppropet en Patientsäkerhetsmarsch som ska tåga från Vasaparken till Landstingshuset i Stockholm.

Samtidigt försöker nätverket Gemensam Välfärd på sitt håll enträget arbeta för att utveckla och vitalisera den gemensamma välfärden. I dagens samhälle utgör pensionärerna en viktig del av

Peter Lorentzon

de som engagerar sig i folkrörelserna. Peter Lorentzon som är representant för Gemensam Välfärd med lokala grupper runt om i landet, har märkt av bristen på åldersspridning även i den egna organisationen. Men Peter Lorentzon säger till Internationalen att nätverket inte kommer att ge sig i första taget, han är luttrad och har engagerat sig i mer än femton år. Förändringsarbete har onekligen både toppar och dalar.
– Vi drar vårt strå till stacken genom att skriva artiklar, anordna manifestationer och seminarier. Genom åren har vi hållit i både klimat och vårddemonstrationer med bland andra Socialistisk Politik och Rättvisepartiet. Men vi ska i detta viktiga arbete inte underskatta fackföreningars drivande insats, speciellt Kommunals inom äldreomsorgen och undersköterskornas manifestation En annan vård är möjlig, menar Peter Lorentzon.

Tankesmedjan Katalys arbetar även de med påverkansarbete, och ger i sin nya rapport Tre sätt att finansiera välfärden förslag som syftar till att upprätthålla det gemensamma. Landets demografi har förändrats och skattekvoten är betydligt mindre än den var på 90-talet och dessförinnan. Rapportförfattarna menar ändå att det finns sätt att frigöra medel, det som saknas är politisk vilja att bevara en välfärd med hög standard.
I Katalys rapport poängteras att viktiga skattebaser har plockats bort och att det blivit svårt att upprätthålla det offentliga åtagandet i Sverige, det går inte att ta bort en intäkt och i samma stund inte ersätta den med en annan intäkt. Enligt finansdepartementet finns ett finansieringsgap på 90 miljarder kronor inom välfärden fram till 2026. Det behövs byggas 560 äldreboenden och 75 nya vårdcentraler under den perioden, detta enligt den fackliga tankesmedjans granskning.
Många är ense om att budgetförstärkningarna som har klubbats igenom i Riksdagen är kortsiktiga och inte på sikt löser problemen som uppstått av den minskande skattekvoten under de senaste trettio åren. Katalys rapport visar på att en 4-stegs reform av ett utsvultet skattesystem måste till så fort som möjligt. Bland annat bör de illa utformade jobbskatteavdragen plockas bort i kombination med att fastighetsskatten samt arvs- och gåvoskatt återinförs och en enhetlig moms implementeras. Införs de föreslagna reformerna kommer de årliga skatteintäkterna öka med cirka 190 miljarder.

För den som vill förstå sammanhangen kan Katalys rapport om välfärdens finansiering lämpligen kompletteras med ytterligare en rapport som visar på bristerna hos själva samhällssystemet. Civilingenjören Lars Taxén som är aktiv i Gemensam Välfärd har släppt just ett sådant komplement om hur man i Skotland tagit tillbaka en del av sjukvården från marknaden. Hans skrift betonar vikten av att besitta både lokalt ansvar och ha ett övergripande ansvar för att bibehålla en helhet, inte ett system baserat på konkurrens och lönsamhet som i Sverige.
– Sjukvården får inte bli en marknad, det måste vi stå upp för. Lars Taxén som är med i vårt nätverk har skrivit om marknadshotet. Taxéns rapport för Arena Idé heter ”Skottland visar vägen, en annan sjukvård är möjlig”. Titeln är minst sagt sann. Den skotska modellen kan passa för Sverige. Vi är glada att ha en tankesmedja som Arena Idé att samarbeta med. De har både slagkraften och kompetensen som vi behöver, avslutar Peter Lorentzon.

Carolina Sundell

Dela