Poststrejken över i Finland

Foto: Ilkka Jukarainen cc-by-sa

▶ Efter två veckor har parterna kommit överens
▶ Konflikten handlade om avtalsshopping
▶ Posten lovar att julkort och paket ska fram i tid

Efter nästan två och en halv vecka är den stora poststrejken i Finland över, efter att parterna Post- och logistikunionen PAU och Servicebranschens arbetsgivarförbund Palta, natten till tisdag kom överens om en kompromiss. Det hade då hunnit utvecklats till en storstrejk som genom sympatiåtgärder inte bara lamslog finsk postutdelning och kollektivtrafiken i Helsingfors, utan även påverkade flyg- och färjetrafiken till Sverige.
Konflikten handlade om två frågor. Grundorsaken var att statliga finska Posti planerade att flytta över 700 paketsorterare till ett dotterbolag med ett helt annat kollektivavtal, så kallad avtalsshopping. Något som enligt facket i praktiken skulle medföra lönesänkningar på 30-50 procent. Den andra frågan handlar om de postanställdas kollektivavtal överlag, vilket löpte ut i början av den här månaden.

Strejken började den 11 november då närmare 10 000, vilket är häften av de postanställda, gick ut i strejk. I Finland har strejken inneburit att post inte har delats ut eller varit kraftigt försenad under de senaste veckorna. Därtill har sympatiåtgärder genomförts av bland andra Bil- och transportbranschens arbetarförbund, bussförarnas fackförbund AKT, järnvägsanställdas förbund RAU, servicefacket PAM, livsmedelsfacket SEL, Elektrikerförbundet och luftfartsunionen IAU.
Det senare fallet medförde att många flyg stoppades, och i början av veckan såg även finska Sjömansunionen till att en stor del av färjetrafiken mellan Finland och Sverige stod stilla. Något som fick Viking Lines VD Jan Hanses att hota med att sparka de anställda och flagga om fartygen från finsk till svensk flagg, vilket så väl finska som svenska fack fördömde som strejkbryteri.

Men nu är postutdelning och trafik igång igen efter att parterna på onsdagsmorgonen offentliggjorde att de kommit fram till en kompromiss, som innebär att de ursprungliga 700 paketsorterarna flyttas till dotterbolaget som planerat, men att de inte automatiskt får det sämre kollektivavtalet som fanns där, utan att de ska fortsätta att representeras av sitt ordinarie fack PAU. Därtill slöts även ett nytt kollektivavtal för de postanställda som gäller fram till 2021 och som ska följa den lönesättning som industrin sätter. Enligt PAU:s ordförande Heidi Nieminen är man nöjd med överenskommelsen.
– Det här är inte en principiell vinst, jag värnar om arbetstagarnas löner och arbetsvillkor. Det handlar om lågavlönade människor, så jag är nöjd att jag kan trygga de här sakerna, säger hon till Yle.

Postens VD Turkka Kuusisto skriver i ett pressmeddelande att Posten också är nöjd med lösningen. ”Situationen har varit svår för alla parter. Posten är nöjd över att vi nått en överenskommelse och att arbetstagarna nu får arbetsro”, skriver hon och lovar även att överenskommelsen innebär att julposten hinner fram innan jul.
För den finska koalitionsregeringen och inte minst den socialdemokratiske statsministern Antti Rinne, som har en bakgrund inom fackföreningsrörelsen, har strejken varit en ytterst obekväm fråga. Trots att strejken är slut fortsätter troligen den politiska diskussionen om vad man känt till och inte känt till på ministernivå om den statliga Postens planer på avtalsshopping för att försämra de anställdas kollektivavtal.

Per Leander

Dela