Vill Riksidrottsidrottsförbundet locka IOK-gubbarna med ögongodis?

Cheerleading. Foto: Paul Barker Hemings

▶ Riksidrottsförbundet struntar i mindre sporter

▶ RF verkar mest intresserat av att få OS 2026

▶ Ska Cheerleading få IOK att rösta på Sverige?

KOMMENTAR

I skuggan av EU-valet hade Riksidrottsförbundet kongress i Jönköping. Där fattades en del beslut som kan förefalla märkliga men dessa är faktiskt inte särskilt konstiga med tanke på vilka krafter som påverkar RF.
Björn Eriksson (72 år gammal) omvaldes som ordförande för ytterligare en tvåårsperiod. Han är en av de personer som hårdast kampanjat för ett vinter-OS i Stockholm 2026. Efter kongressen anklagades Björn Eriksson av bl.a. Affärsfakta för att ha kopplingar till företaget SäkerhetsBranschen och sålunda personligen haft ekonomiska incitament när det gäller säkerhetsfrågor inom idrotten.
Han sitter således på två stolar. Hans nära samarbete med SOK gör emellertid att han i realiteten sitter på tre stolar. RFs Omval av Björn Eriksson är märkligt beroende på hans höga ålder men inte förvånande med tanke på de starka krafter som finns omkring honom.
På kongressen uteslöts Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet. Orsaken var att dessa förbund hade för få föreningar och därmed var för små för medlemskap i Riksidrottsförbundet. Det är uppenbart att RF i huvudsak är till för de större sporterna och inte för de små förbunden som rimligtvis borde vara de som skulle behöva mest stöd.
På RFs kongress fick dessutom 10 förbund av olika skäl avslag på sin ansökan om att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet. Det mest graverande fallet är Islandshästförbundet som enligt RF var för litet och därför borde samverka med Svenska Ridsportförbundet. Problemet är bara det att Islandshästförbundet måste vara självständigt för att utövarna ska få tävla internationellt. En samverkan med Svenska Ridsportförbundet är sålunda ett mycket dåligt förslag från RFs sida som uppenbarar sin okunnighet och ointresse för de små sporterna.

Milano är Stockholms konkurrent i kampen om OS 2026 och det har nyligen kommit indikationer från IOK att den italienska staden är knappa favoriter till att få evenemanget.
Kan RFs beslut att som enda sport rösta in Cheerleadingförbundet ha något med detta att göra? Cheerleading har nämligen som ny medlem i Riks­idrottsförbundet fått status som seriös sport vilket gör att den sannolikt kommer att växa. Kan det möjligtvis vara så att Björn Eriksson och Riksidrottsidrottsförbundet vill locka gubbarna i IOK med lite ögongodis i form av Cheerleading?
24 juni beslutar IOK om Sverige eller Italien blir arrangörsland för OS 2026. Det är dock ingen som helst tvekan om att Björn Eriksson och Riksidrotts förbundet har gjort sitt bästa för att Sverige ska vinna.

Dan Berg

 

ANSÖKAN

■ ”Stockholm Åre 2026” är namnet på Sveriges ansökan till Vinter-OS. Även Italien (Milano/Cortina) kandiderar. Beslut fattas under mid­sommar­­helgen av 90 IOK-delegater i Lausanne. Ett eventuellt vinter-OS i Sverige kommer att genomföras 6–22 februari 2026 och ett Paralympics kommer att arrangeras 6–15 mars 2026.

Dela