Rädda Vättern beredda att polisanmäla Försvarsmakten

Vättern. Foto: Per Leander.

▶ Vätterns dricksvatten hotas av Försvarets flyg- och skjutövningar

▶ Mer gifter kan sprids i vattnet om militärens flygplats byggs ut

▶”Vi polisanmäler om de börjar bygga innan det här är utrett”

INTERVJU

Vättern ger dricksvatten åt 11 kommuner, däribland Jönköping, Motala och Vadstena. Men Vätterns vatten hotas av Försvarsmaktens flyg- och skjutövningar, och nu senast av Försvarets planer på att dränera den förgiftade marken vid Karlsborgs flygplats. Nu överväger föreningen Aktion Rädda Vättern att polisanmäla Försvarsmakten om de börjar med arbetet vid flygplatsen, innan regeringen fattat beslut i frågan.
– När det inte finns något giltigt beslut, och de ändå tänker börja med något så allvarligt som att gräva i PFAS-förorenad mark, då måste vi ta till något rejält, säger Lisa Lennartsson som är ordförande för Aktion Rädda Vättern, till Internationalen.

På den militära flygplatsen i Karlsborg är marken sedan länge förgiftad av det numera förbjudna miljögiftet PFAS som har använts vid brandövningar. Försvarsmakten vill bygga ut och öka sin

Lisa Lennartsson

aktivitet vid flygplatsen, vilket riskerar att leda till att gifterna frigörs ur marken och sprids ut i Vätterns vatten. Ärendet avslogs av både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen redan 2012. Därefter låg det på regeringens bord till 2016, då det återförvisades för ny handläggning till Länsstyrelsen, och i februari i år fick Försvarsmakten Länsstyrelsens tillåtelse att utöka sina flygrörelser.
– Vi tycker att det är ett väldigt dåligt förslag naturligtvis eftersom det ser ut som det gör i marken där. Vi tycker att man ska sanera marken först och därför har vi överklagat till Mark- och miljödomstolen, säger Lisa Lennartsson.

Nu har man delat upp ärendet i tre delar, varav den att öka antalet flygrörelser har beslutats. Den vattensjuka marken är ett annat ärende som Länsstyrelsen nu funderar över. Dessutom har Försvarsmakten försökt gå runt beslutsprocessen genom att bryta ut en del av dränerings­ärendet och endast anmäla det till sin egen tillsynsmyndighet, Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), som gett tillstånd att dränera marken närmast rullbanan.
– De påstod själva att det inte fanns någon risk att de här PFAS-ämnena ska komma ut i sjön. Men vi blev naturligtvis oerhört besvikna när vi upptäckte detta, och såg till att överklaga FIHM:s beslut, berättar Lisa Lennartsson och förklarar vidare:
– När man gör en sådan överklagan så går den till regeringen för beslut. Där ligger den nu sedan i november och väntar. Men vi ser tecken på att Försvaret tänker börja gräva, trots att ärendet är överklagat. Därför säger vi att eftersom den som äger marken vid bäcken som avvattnar området och andra berörda inte har fått yttra sig, och regeringen ännu inte har tagit beslut, då är det olagligt och då kommer vi polisanmäla Försvarsmakten. Fortifikationsverket är fastighetsägare för flygplatsen.

Lisa Lennartsson hoppas att regeringen i slutändan kommer att säga nej till Försvarsmakten, men är rädd att Försvaret utnyttjar det faktum att det ännu inte har tagits något beslut och börjar genomföra dräneringen av den giftiga marken för att komma igång med utbyggnaden av flygplatsen.
– Vi har försökt att påverka och skriva till regeringen, och vi har försökt få kontakt med Miljödepartementet för att få en uppfattning om när beslutet kommer. Men de vill inte ge besked utan säger bara att de har många ärenden och de tar dem i turordning. Eftersom man kan tänka sig att det tar en tid ytterligare, så vet man inte vad Fortifikationsverket tänker ta sig till, om de sätter igång och gräver ändå, säger hon.

Även om gifterna från Karlsborgs flygplats just nu är det mest akuta hotet mot Vättern, så är det inte det enda hotet mot vattnet. Det finns ytterligare två ärenden som ligger hos regeringen som rör Försvarsmaktens aktiviteter, berättar Lisa Lennartsson.
– Det första handlar om att Försvarets materielverk prövar ammunition och skjuter granater över Vättern, vilket det blir väldigt mycket splitter utav. Vi överklagade detta och till slut sa Mark- och miljödomstolen att skjutningarna inte skulle få förekomma. Men det slutgiltiga beslutet ska tas av regeringen, och där har frågan nu legat sen våren 2017, säger hon.
– Sen har vi dessutom flygskjutningar från JAS-plan och helikoptrar, och där har vi hållit på sedan 2012 och försökt stoppa dem. För de har tillstånd idag att skjuta 1000 skott 20 dagar om året i Vättern, men de ville få tillstånd att skjuta 69 000 skott 50 dagar om året. Den frågan ska också avgöras av regeringen, så nu försöker vi mobilisera att folk ska skriva till regeringen, och vi har ca 30 000 namnunderskrifter som vi samlat sen 2012. Där har man sagt att ammunitionen ska vara blyfri. Förslaget till regeringen är också att det är tidsbegränsat till 10 år, sen måste man vara någon annanstans. Sannolikt är det första gången ett tidsbegränsat tillstånd ges till Försvaret.

Utöver att flygövningarna och skjutningarna stör människor och djurliv, så oroar sig Aktion Rädda Vättern för att vattnet ska bli långsiktigt förgiftat av Försvarsmaktens aktiviteter och den ansamlingen av ammunition och annat metallskrot som samlas på sjöns botten.
– Det är väldigt lång omsättningstid på vattnet i Vättern. Om man jämför med Vänern så har den stora till- och utflöden som Klarälven och Göta älv, vilket gör att hela sjöns vatten har bytts ut efter två-tre år. Men i Vättern finns det väldigt små tillflöden, så att det tar ungefär 60 år att byta ut hela volymen vatten i Vättern. Så om vi skitar ner den nu så får våra barnbarn om 60 år leva med samma skit. Därför är det särskilt känsligt med Vättern, säger Lisa Lennartsson.

Per Leander

 

Dela