Hälften av brevbärarna riskerar förlora sina jobb

Foto: Per Leander

▶ PostNord planerar varannandagsutdelning i Sverige

▶ I Danmark delas posten numera bara ut en dag i veckan

▶ Om planerna sätts i verket är många arbetstillfällen hotade

KOMMENTAR

Nyligen rapporterade SEKO-tidningen att PostNords ledning har planer på att om ett år införa varannandagsutdelning av post till alla hushåll i Sverige. Redan i höst ska man börja prova det nya utdelningssystemet, berättar SEKO-tidningen. PostNord har dessutom än en gång visat sina översittarfasoner, genom att inte informera facket innan beslut.
Minnesgoda läsare av Internationalen kan kanske dra sig till minnes den artikelserie jag skrev hösten 2016. Där tog jag upp de statliga utredningar som ledde till beslut om att ändra postlagen, så att post i Sverige skulle få ta två dygn för att komma fram, istället som tidigare ett dygn. Då spekulerade jag i att detta kunde vara ett första steg för att på sikt införa varannandagsutdelning. Nu har alltså förslaget kommit.

Rent praktiskt kommer det att gå till så att en brevbärare kommer att ha två distrikt att dela ut. Distrikt A delar hen på måndagen, distrikt B på tisdagen, distrikt A igen på onsdagen, osv.
Alla inser lätt att detta blir en jättelik personalbesparing, nästan hälften av brevbärarna blir övertaliga. (Inte riktigt hälften, eftersom det blir till att distribuera dubbla postmängden de dagar det är utdelning på distriktet, så distrikten måste kortas något).
PostNord kommer alltså arbeta på liknande sätt som konkurrenten CityMail-Bring. Där började man också med att varje brevbärare hade två distrikt, sen gick man över till tre distrikt. Nu håller man där på att gå över till fyra distrikt, så kallad A-B-C-D-brevbäring, så att deras post ska delas ut var fjärde dag.

Men Sverige är inte unikt. I Danmark har PostNord redan infört att posten bara delas ut en dag i veckan, alltså femdagarsutdelning. I Norge håller norska Posten på att också införa varannandagsutdelning.
Frågan är, som jag också tog upp för två och ett halvt år sedan, hur detta går ihop med EU:s postdirektiv från 2008? Där sägs i artikel 3:
”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att den samhällsomfattande tjänsten garanteras minst fem arbetsdagar i veckan […] och minst innebär en insamling och ett överlämnande vid varje fysisk eller juridisk persons bostad respektive lokaler”.
Men i Danmark bryter man alltså redan flagrant mot detta direktiv, utan några som helst sanktioner, så om PostNord kan göra det där, så varför inte i Sverige också?
I den svenska postlagen, i tredje kapitlet, §1, finns samma lydelse som i EU-direktivet ovan, så det blir till att ändra postlagen för att genomföra PostNords idéer.

Att detta kommer att drabba brevbärarkåren hårt, står fullständigt klart. Men bryr sig kunderna? Många tycker säkert inte att det gör något om räkningen eller veckotidningen kommer en dag sent. Och nu finns ju både SMS och mail, om man har bråttom med ett meddelande – och det blir dessutom billigare.
Om Internationalen kommer först på måndagen, är väl inte så kul. OK, man får presslägga en dag tidigare då, så kanske det ordnar sig.
Men det finns ju fortfarande dagstidningar på papper. Många så kallade landsortstidningar kommer ut fem till sex dagar i veckan, och utanför tätorterna delas de oftast ut av PostNord.
Med utdelning bara varannan dag, är det inte stor mening att prenumerera på en dagstidning. De tidningarna kan alltså hälsa hem.

Var det med förhandskunskap om detta förslag, som Mittmedias ägare nyligen sålde alla sina 28 dagstidningar till ett möjligen ovetande Bonniers?

Nisse Carlén
Pensionerad brevbärare

POSTGÅNG

■ PostNord, f.d. Posten AB, f.d. Postverket, har statens uppdrag att ansvara för postutdelningen i Sverige och Danmark.

■ City Mail, f.d. Bring-Citymail, f.d. City Mail startades i Sverige 1991 för att “plocka russinen ur kakan” (och var då olagliga, tills en postlag infördes 1993 som upphävde brevmonopolet). Affärsidén var att City Mail bara skulle ägna sig åt att distribuera den post som var enklast att handha (färdigsorterad) och dela ut där det var enklast (storstäder). Detta har kraftigt bidragit till att undergräva PostNords ekonomi, med känt resultat som höjt porto, nedläggning av kassaservice och postkontor, samt nu försämrad utdelning.

■ Distrikt/tur: Det område som brevbäraren har att färdas och dela ut post på under en arbetsdag. Fram till 70-talet förekom det fortfarande att brevbäraren gick samma tur två eller tre gånger samma dag, för att post som ankom sent till kontoret skulle hinna delas ut samma dag.

Dela