Lyndon LaRouche är död


Lyndon LaRouche. Foto: Wikimedia/Museras

▶  Den amerikanske konspirationsteoretikern blev 96 år gammal

▶  Började inom vänstern men skapade sedan en fascistisk rörelse

▶  Hans svenska gren var Palmehatarna i Europeiska Arbetarpartiet

KOMMENTAR

Den amerikanske konspirationsteoretikern och högerextreme politikern Lyndon LaRouche är död. LaRouche hade följare världen över, inklusive i Sverige, men var i grunden arketypen för en amerikansk fascist som skulle ha blivit mycket farlig om han hade kommit till makten under till exempel en svår ekonomisk kris.
Född 1922 i en medelklassfamilj i New Hampshire, USA, började Lyndon LaRouche sin politiska bana under 1940-talet i det trotskistiska Socialist Workers Party, som då tillhörde Fjärde Internationalen. Hans gamla partikamrater har beskrivit honom som besatt av sig själv och sin egen betydelse. Nånstans skriver Karl Marx att vissa intellektuella ur borgarklassen kan bli framträdande ledare i en socialistisk revolution, och Lyndon LaRouche var övertygad om att det var den historiska roll som Marx hade förutspått för honom. Under 1960-talet började LaRouche närma sig den den brittiske trotskisten Gerry Healy, som hade brutit med Fjärde Internationalen och skapat en hårt sammansvetsad sekt runt sin egen person. 1964 blev Lyndon LaRouche till sist utesluten ur SWP efter att ha gjort sig omöjlig i partiet.

Lyndon LaRouche bildade snart en egen grupp som har gått under många namn men mest blev känd som LaRouche-rörelsen och kännetecknades av en stark personkult runt sin ledare. Till en början fortsatte LaRouche att se sig som marxist och orienterade sig mot The New Left – den nya vänstern – som uppstod i USA under 1960-talet, inte minst bland studenter som radikaliserades av tredje världens befrielserörelser. Men snart gjorde LaRouche en ordentlig högersväng och hans rörelse blev en ren motreaktion mot den nya vänstern.
LaRouche fördömde kvinno-, miljö-, medborgar- och gayrättsrörelserna som tecken på samhällets degenerering. Rörelsen blev allt mer fascistiskt präglad med egna stormtrupper som under 1970- och 80-talet beväpnade med järnrör och baseballträn genomförde våldsamma attacker mot medlemmar av det amerikanska kommunistpartiet och LaRouches före detta kamrater SWP. Något som ledde till att de amerikanska stalinisterna och trotskisterna under en tid upprättade gemensamma skyddskårer för att försvara sig mot LaRouche-fascisternas attacker.

LaRouche såg numera kommunismen och Sovjetunionen som huvudfiende, och förespråkade ett preventivt kärnvapenkrig mot ryssarna. Under en tid var han rådgivare åt president Ronald Reagan när denne planerade att militarisera rymden med sitt Star Wars-program. Men överlag var LaRouche även fientlig mot det amerikanska politiska och ekonomiska etablissemanget, som han menade styrdes av ”judiska bankirer”, även om han själv och hans anhängare avfärdade alla anklagelser om antisemitism.
Bland LaRouches många konspirationsteorier finns också påståenden som att den engelska drottningen Elizabeth kontrollerar världens droghandel, att IMF låg bakom AIDS-epedimin, att 11-septemberattacken mot USA 2001 var ett ”inside job”, samt förnekande av klimatuppvärmningen.
1988 dömdes LaRouche till 15 års fängelse (varav han bara behövde sitta fem år) för ekonomisk brottslighet, vilket ytterligare stärkte hans uppfattning om att han var förföljd av den amerikanska staten. Samtidigt samarbetade Lyndon LaRouche periodvis med både FBI och CIA, som uppmuntrade hans attacker mot amerikanska socialister och betalade hans organisation för att kartlägga vänsteraktivister. LaRouche hade också goda kontakter med Ku Klux Klan.

Likt alla fascistiska rörelser handlade LaRouche-rörelsen i grunden om att skydda kapitalismen genom att med våld bekämpa den vänster som utmanade det ekonomiska systemet. Samtidigt använde han – likt alla fascister – en antikapitalistisk retorik genom sin kritik mot storbankerna och de multinationella storföretagen, för att locka anhängare bland desillusionerade arbetare och småborgare. Likt dagens Donald Trump förespråkade LaRouche en mer nationell amerikansk kapitalism genom att motsätta sig frihandel och säga sig vilja ha protektionism för att skydda amerikanska jobb och företag.
LaRouche-rörelsen präglades också av en övertro på att tekniken skulle rädda världen – inte minst kärnkraften – och man drömde om koloniseringen av rymden som något sorts slutligt paradismål för mänskligheten.

Många av LaRouches konspirationsteorier har anammats av dagens Trumpanhängare, och han har bland annat hyllats av den ökände Alex Jones som driver alt-right TV-kanalen Infowars. Själv försökte Lyndon LaRouche ställa upp i det amerikanska presidentvalet åtta gånger, oftast som kandidat för Demokraterna, senast 2004.
I Sverige var LaRouches anhängare organiserade i Europeiska Arbetarpartiet (EAP), som var ökänt för sitt Palmehat under 1980-talet. Medlemmar i gruppen utreddes också tidigt för misstänkt inblandning i mordet på Olof Palme. Själv var den paranoide LaRouche övertygad om att såväl CIA som KGB försökte mörda honom. Allt tyder dock på att hans död den 12 februari vid 96-års ålder var helt naturlig.

Per Leander

Dela