Nordirland: Blir Brexit slutet för Good Friday?

Arkivbild. Sinn Féin protesterar utanför Nordirlands parlament i Stormont.

▶ Risk för en hård gräns på Irland ▶ Brittiska polisen gör sig redo ▶ Sinn Féin varnar för konflikt

KOMMENTAR

Det finns en överhängande risk den här våren. Risken för kaos kring Brexit. Den mest brännande punkten i detta eventuella kaos är en gräns. En hård gräns på Irland. Närmare tusen poliser från England och Skottland har börjat sin träning för att förstärka den nordirländska polisstyrkan om gränsen blir ett faktum. Att skeppa in poliser från det brittiska fastlandet kan få förödande konsekvenser. Det är bara att titta på historien.
Historien är full av konflikter. En av dem är Nordirlandskonflikten. En konflikt som fortfarande är ett öppet sår och som just nu står i centrum för Brexit. Varför? För att se hela bilden krävs en liten tillbakablick. För att förstå konflikter är det viktigt att förstå deras socioekonomiska bakgrund, men också hur politiska aktörers agerande har påverkat utvecklingen.

Det fanns nämligen förutsättningar för en fredlig lösning av Nordirlandskonflikten redan på 1880-talet. Då lade den dåvarande liberale premiärministern William Gladstone fram ”the Home Rule Bill”, ett lagförslag om självstyre för Irland. Liberalerna hade regeringsmakten i Storbritannien. De konservativa var inte bara i opposition, de var också på defensiven politiskt. En stark arbetarrörelse började ta form och kräva rättigheter som rösträtt. Rörelsen för kvinnors rösträtt var också på frammarsch. Det nya samhället höll på att bryta igenom på bred front och nya grupper krävde rättigheter. De konservativa, som ville bevara det som varit, var på väg att sopas bort av samhällsutvecklingen.
När Gladstone föreslår självstyre för Irland, ser en konservativ politiker sin chans. Närmare bestämt Winston Churchills far. Lord Randolph Churchill kommer på att han ska ”play the orange card”, han ska spela det ”orangea kortet”. Detta innebär att han bestämmer sig för att utnyttja de nordirländska protestanternas fientlighet mot katolikerna genom att underblåsa deras hat och bygga en politisk allians mellan de konservativa och unionisterna. Hans slagord var: ”Ulster kommer att kämpa, och Ulster kommer att ha rätt.”
Hans politiska beslut resulterar i att protestanterna i Nordirland börjar beväpna sig. Det väcker även nationalistiska känslor i Storbritannien. Känslor som Randolph Churchill spelar på. De konservativa lyckas också med hjälp av attackerna mot Home Rule Bill vinna regeringsmakten i Storbritannien 1985. Randolph Churchill kom att betraktas som segerorganisatören.

Så hur kan detta kopplas till dagens Brexitkris? Följden av Randolph Churchills agerande blev att han i högsta grad bidrog till en utdragen våldsam konflikt som inte upphörde förrän med ett fredsavtal som kom till stånd först efter Labours jordskredsseger 1997. The Good Friday Agreement undertecknas 1998. En väldigt komplicerad konflikt var löst.
Risken med Brexit och en hård gräns mellan Irland och Nordirland, är att den bräckliga freden slås i spillror.
Det är färre än hundra dagar kvar till Brexit. Den nordirländska polisen, PSNI, har bett om förstärkning om det blir en så kallad ”hård gräns” i och med Storbritanniens utträde ur EU. De närmare tusen brittiska poliserna får nu extra träning eftersom både utrustning och taktik ser annorlunda ut i Nordirland jämfört med övriga Storbritannien. Polisen räknar med ”problem”.
Men det verkliga problemet är den ilska som ett stort antal engelska och skotska poliser skulle orsaka om de patrullerade gatorna på Nordirland efter 29 mars. Storleken på den styrka som PSNI har begärt är ungefär dubbelt så omfattande som den polisen brukar be om under den så kallade ”marching season”, då spänningarna ökar mellan protestanter och katoliker.
Skickas det tusen extra poliser till Nordirland så kommer det med största sannolikhet att leda till konfrontation. Konflikten kan ganska snabbt eskalera om det skickas polis från fastlandet. Sinn Féin varnar också för att fler säkerhetsinrättningar och gränskontroller mellan Irland och Nordirland kommer att leda till civil olydnad.

En konsekvens av Brexit, som inte stod särskilt högt på dagordningen under omröstningen, har nu alltså blivit utträdets knäckfråga. Så vilka lärdomar kan vi dra av historien och den utveckling vi ser just nu? Kanske framförallt den om det orangea kortet. Just nu ser vi hur väldigt många ledande politiker runtom i världen gör en Randolph Churchill i sin strävan efter makt.
När det kapitalistiska systemet har inträtt i en krisperiod där en stor andel av arbetarklassen inte längre upplever sig som systemets vinnare, utan snarare som förlorare, då kommer en del politiker att spela ”det orangea kortet”. De kommer att spela på nationalism och främlingsfientlighet för att gynna sina egna syften. För att vinna mark. Vinna makt. För Lord Randolph Churchill var det ässet i leken. Konsekvenserna av hans handlande ger efterdyningar än idag. Hur det går för politikerna i vår samtid återstår att se.
Säkert är att tjugo år av relativ fred i Nordirland nu står på spel. Förra året lovade Storbritannien att skydda Good Friday-avtalet efter Brexit. Det löftet ser nu ganska tunt ut.

Emma Lundström

Dela