Nytt eftervalsmanifest för totalrenovering: “Arbetarrörelsen behöver en gamechanger”

Jonas Karlsson. Foto: Bixen photos

Valresultatet i september innebar att det rödgröna regeringsalternativet och arbetarrörelsens partier sammantaget gick bakåt. Även om arbetslösheten sjönk något och reformer som gratis glasögon för barn infördes misslyckades man med att samla en majoritet för en rödgrön fortsättning. Istället verkar det bli en regering med en eller flera borgerliga partier oavsett hur regeringsförhandlingarna går. Kollektivet bakom Totalrenovera Sverige släpper nu ett eftervalsmanifest där de skissar på förslag hur den breda vänstern ska vända den politiska utvecklingen. Internationalen har talat med vänsterpartisten Jonas Karlsson som varit med och skrivit manifestet.

 

I ett nytt manifest av anhängarna till Totalrenovera Sverige – ett förslag om ett omfattande investeringsprogram – argumenteras det för att de rödgröna måste vinna en majoritet i nästa val. Och då behövs det lånade investeringar, menar vänsterpartisten Jonas Karlsson som arbetar för frågan:
– Vi har en enorm underfinansiering av infrastrukturen och det finns stora behov av investeringar i utbildning och integration, klimatsatsningar och bostäder, säger han. Dessa satsningar kommer kosta otroligt mycket pengar och det kommer behövas lån för att finansiera, inte minst när det kommer till klimatinvesteringar.

Förutom att finansiera satsning på välfärd och infrastruktur är det meningen att ett sådant program ska bekämpa arbetslösheten.
– Det är ett sätt att kunna sänka arbetslösheten och gå mot full sysselsättning som historiskt har varit huvudmålet för arbetarrörelsens ekonomiska politik, säger Jonas Karlsson. På så sätt kan man stärka arbetarklassens positioner.
Totalrenovera Sverige är sprunget ur ur en LO-utredning med det snarlika namnet Totalrenovering av Sverige. Men hos de politiska partierna har intresset hittills varit svalt. Ett förslag på lånefinansierat investeringsprogram röstades ner på Vänsterpartiets kongress tidigare i år. Jonas Karlsson tror ändå att läget har ändrats så mycket att kongresser och partiledningar kan tänka om.
– Alla logiska argument pekar mot den här typen av investeringsprogram, menar han. I dagsläget är det uppenbart att arbetarrörelsen behöver en ”game changer”. Vi behöver en vänstermajoritet i riksdagen för att kunna bedriva vänsterpolitik, det är obestridligt. Rent konkret skriker samhället efter resurser för bostadsbyggande, infrastruktursatsningar som att bygga snabbtåg och att rusta upp det befintliga järnvägsnätet. För klimatomställningen krävs energieffektiviseringar och satsningar på förnyelsebar energi. Det behövs också stora satsningar på utbildning så att skolan blir i världsklass och för att förbättra integrationen, så att människor kan ta de lediga jobb som redan finns.

Inför V-kongressen tidigare i år argumenterade partiledningen med Jonas Sjöstedt i spetsen mot ett lånat investeringsprogram. Sjöstedt sa i en presskonferens att något sådant vore att “skicka notan till barnbarnen”. Men anhängarna till Totalrenovera Sverige menar att förslagen är realistiska och ekonomiskt genomförbara.
– Om man tittar rent ekonomiskt så kommer allt det här att vara lönsamt att investera i, menar Jonas Karlsson. Det är investeringar som kommer ge avkastning, naturligtvis ska man inte bara sprätta iväg pengar utan fundera på var man ska lägga dem. Men generellt är sådana investeringar lönsamma. Vi har dessutom negativ realränta idag så man får “betalt för att låna”, som ekonomerna säger. Räntan minus inflationen är negativ, så det kostar inte heller någonting att låna.
En annan kritik som kan riktas mot stora lånade samhällsinvesteringar är att det leder till ökad tillväxt och potentiellt ökade utsläpp av växthusgaser. Det behöver inte bli så om man investerar i rätt saker, poängterar de som stödjer Totalrenovera Sverige.
– Det behövs ju investeringar men det finns absolut problem med det nuvarande systemet, säger Jonas Karlsson. Det är självklart att all tillväxt inte är bra. Man får se till att det investeras klimatvänligt och miljövänligt. Det är absolut nödvändigt med gröna investeringar för omställning om vi ska klara klimatmålen.

Ni riktar er ganska mycket till facken och arbetarrörelsen. Skulle man kunna få med miljörörelsen på tåget genom att fokusera mer på klimatet?
– Det är ju möjligt. Jag vet inte hur många gånger vi nämner klimatet, men det är minst tio gånger [24 gånger efter räkning, reds anm]. Jag tror det som behövs framöver är mer konkreta förslag, manifestet är ju inte ett investeringsprogram i sig. Jag hoppas och tror ändå att det här bör vara av intresse för klimatrörelsen också. Resurserna finns, det finns alla möjligheter men många av politikerna säger ju att vi inte har råd, eller det är i alla fall det de menar, att göra investeringar som är helt nödvändiga enligt FN.
Att få politikerna att satsa på de enorma klimatinvesteringar som behövs är en stor utmaning för de sociala rörelserna. Jonas Karlsson hoppas att manifestet kan bidra till det arbetet.
– Jag tror att det behövs ett målinriktat arbete. Jag hoppas att det här manifestet som är ganska utförligt i argumentationen får stor spridning. Vi hade ett hyfsat stöd på Vänsterpartiets kongress, närmare 30 procent röstade ja redan då. Vi kommer antagligen inte heller att befinna oss i en högkonjunktur vid nästa kongress, så det kommer bli enklare. Jag tror det handlar om ett långsiktigt arbete, att diskutera de här frågorna lokalt i sin partiförening och att skriva motioner till nästa kongress.

Arash Gelichkan

Ladda ner manifestet på totalrenoverasverige.wordpress.com

 


KOMMENTAR

Vi måste klimatrenovera NU!

Klimatlarmet har gått. Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport har vi knappt tio år på oss att vända utvecklingen med ökade utsläpp till dramatiskt minskade utsläpp. Man brukar säga att vi måste ställa om vårt sätt att leva, att vi behöver en klimatomställning. Kanske är det också dags att prata om en klimatrenovering. Omställningen kommer kräva en miljörenovering av miljonprogrammen, renovering av järnvägar och utbyggnad av snabbtåg för att bara nämna några saker. Manifestet från Totalrenovera Sverige citerar myndighetskällor, regeringsrapporter och till och med Svenskt näringsliv som flaggar för investeringar på flera hundra miljarder kronor. Här är några exempel:

”Efter år av misskötsel är behovet av övriga investeringar i underhåll och utbyggnad av övriga järnvägsnätet 310 miljarder, enligt (S)-(Mp)-regeringen.”
“Många av miljonprogrammets bostäder är slitna och i behov av renovering, kombinerat med energibesparande insatser. Kostnad mellan 300 och 500 miljarder kronor enligt Boverket.”
”Samhällsanpassning på grund av klimatförändringen, exempelvis skydd mot ökad risk för översvämning i strandområden, kostnad cirka 200 miljarder kronor enligt Klimatanpassningsutredningen.”

Därtill tillkommer flera hundra miljarder kronor i andra nödvändiga klimatinvesteringar. Så stora investeringar på så relativt kort tid är det orealistiskt att skrapa ihop med skattehöjningar och liknande åtgärder. Det behövs lånade investeringar. Den sortens framtidsinvesteringar som klimatsatsningar ändå är passar särskilt bra att låna till. Satsningarna kommer betalas tillbaka i form av en hållbar planet och jobb och skatteintäkter som annars skulle utebli. Sakpolitiskt går det inte att komma ifrån att klimatomställningen kommer kräva en annan budgetpolitik än idag. Det vi har att välja på som mänsklighet är systemförändring eller galopperande klimatförändring. Partier som vill vara trovärdiga i klimatfrågan måste våga skjuta undan det politiska spelet “Regeringsduglighet 2000” och framföra de förslag som behövs. Många människor vill se partier som står upp för det de tror på och som är absolut nödvändigt för klimatet. Att till exempel Vänsterpartiet i sin strävan efter byråkratisk “trovärdighet” i S-etablissemangets ögon säljer ut sin klimattrovärdighet i allmänhetens ögon är svårförståeligt. När Miljöpartiet så tydligt har svikit sina klimatambitioner finns ett utrymme för en systemkritisk vänster. Att som enda parti torgföra stora klimatsatsningar och försöka vinna opinionen skulle på sikt kunna stärka Vänsterpartiet. Om Socialdemokraterna vill vara med och bygga en vänstermajoritet för välfärd och klimatsatsningar borde de också sätta sig på totalrenoverings-tåget. För i takt med att klimatfrågan blir alltmer akut kommer också behoven av åtgärder att framstå allt tydligare. Så tydligt att politiker som vill överleva politiskt måste vara trovärdiga i klimatfrågan.

Just nu går vänstern framåt internationellt där den går till val på omfattande satsningar på jobb, välfärd och klimat. Det är dags för vänstern här hemma att lära av de erfarenheterna. Det behövs ett realistiskt politiskt program för klimatrenovering av Sverige och inte naiva förhoppningar på omställning inom nuvarande budgetpolitiska ramar.

Arash Gelichkan

 

Dela