Joyce Carol Oates sätter pennan i abortdebatten

Joyce Carol Oates. Foto: Slowking/wikimedia cc-by-sa

Sedan 1993 har amerikanska abortmotståndare mördat elva människor som på ett eller annat sätt arbetar för kvinnors rätt till abort. Utöver de elva tillkommer 26 ”misslyckade” mordförsök. De senaste morden skedde 2015 då tre personer sköts till döds vid reproduktionshälsoorganisationen Planned Parenthoods klinik i Colorado Springs, Colorado. Nu har Joyce Carol Oates tagit sig an ämnet i en omfångsrik roman som försöker ge röst åt båda sidor.

Det pågår ett krig i USA. Ett krig som snarare skulle kunna kallas för ett utdraget terrordåd eftersom det bara är den ena sidan som är beväpnad. Det rör sig om striden mellan abortmotståndare och de människor som anser att det måste vara kvinnans val om hon vill föda ett barn eller inte.
Nu har den mångfacetterade och helt sanslöst produktiva amerikanska författaren Joyce Carol Oates skrivit en närmare 750 sidor lång roman som utforskar två sidor av samma historia – den om mordet på ”abortdoktorn” Gus Voorhees utanför en kvinnoklinik i Ohio i november 1999. A Book of American Martyrs är naturligtvis fiktiv, men för alla som har upplevt ultrakristna abortmotståndare på nära håll känns den ytterst verklig. Även om det naturligtvis är i det närmaste omöjligt för en icke-abortmotståndare att helt och fullt sätta sig in i, förstå, och ge röst åt en fanatisk abortmotståndare.
Vad Oates gör i A Book of American Martys är att hon låter många olika röster komma till tals. Med dessa röster målar hon upp ett USA där klassklyftorna är enorma och det är den fattiga, vita arbetarklassen som gör religionen till sitt enda maktmedel.
Luther Amos Dunphy är takläggare och evangelist. Han är misogyn och har en obehaglig syn på kvinnor och sexualitet. Hans tankar är högmodigt religiösa och han har misslyckade planer på att själv bli präst. Samtidigt är han en god arbetare som gör sitt jobb väl. Hans fru, Edna Mae, har gått ned sig i läkemedelsmissbruk efter att deras yngsta barn omkommit i en bilolycka där maken körde. Familjen är allmänt miserabel och Luther tar sin tillflykt till en identitet som Guds soldat. Boken inleds med att vi kastas rakt in i hans rädsla för en gudlös, ateistisk, kommunistisk stat. En rädsla som driver honom till det han själv ser som ett hjältedåd: att döda en abortläkare.

Det som sedan följer är de båda familjernas sammanbrott. För det är inte bara Luther Amos Dunphys dysfunktionella familj som går sönder efter brottet. Gus Voorhees familj blir emotionellt hemlösa och tappar bort varandra i sorgen och saknaden och ilskan. Hans fru, Jenna, tappar fotfästet helt och kan inte längre vara mor åt sina barn. Dottern Naomi är i slutet av barndomen när Gus mördas. Hon blir besatt av att bygga upp ett arkiv över fadern och blir på så sätt en av bokens huvudberättare.
Oates är själv för rätten till abort, vilket självfallet märks i boken. Ändå utmålar hon inte Gus Voorhees som någon hjälte. Han är hyfsat självupptagen och offrar familjen för sitt kall. Släpar runt den genom landet och utsätter även dem för en fara som de själva inte är riktigt medvetna om. Dottern får aldrig rota sig. Hon hittar ingen stabilitet att bygga på. Efter faderns död får hon hela tiden höra att hon ska vara stolt över sin modiga pappa. Men hon bryr sig inte om mod, hon vill ha honom levande. Hennes ilska är enorm och har sin motpol i Luther Amos Dunpyhs dotter Dawn.

Dawn beskrivs i djuriska ordalag. Hon är ovårdad, oformulerad och manhaftig. Obildad och hatisk. Hon blir utsatt för sexuellt våld av jämnåriga och bestämmer sig för att bli en hämnare. Trots att modern motsätter sig det blir Dawn Dunphy till boxaren DD Dunphy, The Hammer of Jesus.
Här märks författarens stora boxningsintresse i de oerhört starka skildringarna av boxningsmatcher som resulterar i synförlust och njurproblem. Men även om Joyce Carol Oates försöker vara ömsint i sitt porträtt inifrån Dawns tankevärld, blir den aldrig lika trovärdig som Naomis. Hon har helt enkelt inte tillgång till den på samma sätt. Även om försöket är hedervärt.

A Book of American Martyrs är tuff att läsa, den är fylld av moraliska och etiska frågeställningar, fylld av hat och ensamhet och misär. Ändå är den svår att lägga ifrån sig. För även om hon inte lyckas fullt ut, så är Joyce Carol Oates strävan efter att avtäcka och förstå det amerikanska samhället i all sin motsägelsefullhet beundransvärd. Bara att hon skriver om abortfrågan gör henne dessutom till en måltavla i ett krig där ena sidan anser att det är rätt att ta liv för att skydda ofödda själar.
Boken behandlar åren efter brottet och ger en målande bild av priset de båda familjerna får betala för männens ideologiska val, val som Oates menar har lika mycket att göra med deras temperament, bakgrund och själviska önskan om makt och framgång. Val som har att göra med klassgap och ideologiska klyftor.

En kritik av boken har varit att skildringen av Dunphys familj är smått paternalistisk och bekräftar fördomar om ”den sortens” människor som obildade religiösa fanatiker. Men det är en smula orättvist eftersom Oates även gör Voorhees familj till den sortens utbildade medelklass som gärna sätter sig på höga hästar och tycker sig ha den rätta inställningen i alla frågor. Hon är inte nådig någonstans, vilket är uppfriskande. Att det sedan blir en aning karikerande är inte konstigt med tanke på den enorma uppgiften hon åtar sig genom att skriva en bok som försöker fånga dagens USA i ett nötskal.
Slutligen är det en bok som i grunden handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv. Och om allt det innebär. En bok som inte gör det enkelt för sig.
Förmodligen kan vi vänta oss en svensk översättning under det närmaste året.

Emma Lundström

BOKEN

A Book of American Martyrs

av Joyce Carol Oates.

Harper Collins UK 2017

Dela