Stort stöd för Vänsterns krav på kortad arbetstid

Jonas Sjöstedt. Foto: Emma Lundström

▶ Två tredjedelar av befolkningen vill ha sex timmars arbetsdag

 

En stor majoritet av den svenska befolkningen, två tredjedelar, ser positivt på idén om arbetstidsförkortning. Det framkommer i en opinionsundersökning från Novus, som Vänsterpartiet har låtit ta fram. Vänsterpartiet är också det enda parti som förespråkar arbetstidsförkortning och har gått till val med förslaget om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Senast arbetstiden förkortades var 1973.
Den aktuella undersökningen visar att förslaget om kortad arbetstid är speciellt populärt bland kvinnor och dem som jobbar inom arbetaryrken.
– Det är grupper som ofta har det extra tufft på arbetsmarknaden till följd av ett pressat arbetsliv. Kortare arbetstid är ett sätt att ge människor bättre livskvalitet och bättre hälsa, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

I undersökningen framkommer också att 79 procent av de tillfrågade instämmer i att kortare arbetstid skulle förbättra människors hälsa och välmående, samt minska sjukskrivning till följd av utbrändhet.
– De höga sjuktalen inte minst för psykisk ohälsa visar på att vi står inför ett val. Antingen så fortsätter vi som förut, eller så väljer vi en arbetsmarknad där vi delar på vinsterna och kortar arbetstiden, menar Jonas Sjöstedt.
Bland de som svarat på undersökningen säger de flesta att de skulle använda den extra fritiden till att umgås med familj och vänner, ta hand om sin hälsa eller ägna sig åt en hobby.
– Den här undersökningen visar så tydligt är att det människor drömmer om är att tillbringa mer tid med personer de tycker om, träna någon gång i veckan, eller kanske prova på ett nytt intresse, säger Jonas Sjöstedt.

Novus undersökning bygger på 1 040 intervjuer genomförda mellan 15-22 augusti 2018.

Per Leander

Dela