Stort motstånd mot utförsäljning av SBAB

SBAB:s huvudkontor ligger i Solna Business Park i Solna kommun på gränsen till Sundbybergs kommun norr om Stockholms kommun.

▶ Alliansen vill sälja statlig bank som pressar ner boräntan

▶ Men väljarkåren ogillar förslaget, oavsett partitillhörighet

▶ ”Här finns potential för opinionsbildning” säger Robin Zachari

 

Om de borgerliga partierna vinner valet är Moderaterna, Centern och Liberalerna överens om att sälja ut SBAB. Det vill säga Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, den offentligt ägda bank som erbjuder lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB spelar också en viktig roll genom sin möjlighet att pressa ner boräntan, vilket tvingar de kommersiella bankerna att följa efter och sänka sina egna räntor.
Enligt en ny rapport från folkrörelsen Skiftet har SBAB genom att pressa ner den genomsnittliga räntan sparat stat och hushåll ca 1,3-1,8 miljarder kronor per år. Det finns en stor risk att en utförsäljning av SBAB medför att den genomsnittliga boräntan blir högre och att stat och hushåll då måste betala mer, varnar man nu för.

Rapporten visar också att en majoritet av den svenska befolkningen är emot en utförsäljning av SBAB.

Skiftets Robin Zachari vill göra SBAB till en valfråga. Foto: Skiftet.

– Det är tydligt att väljarna gillar att SBAB pressar ned räntorna och att det kan bli en dyr affär, men det är många som är mot en utförsäljning och det är stor en andel som är osäkra. Här finns stor potential för opinionsbildning som kopplar ihop en utförsäljning med höjda boräntor för vanligt folk. SBAB kan bli en stor fråga i valet då miljontals svenska hushåll har bostadslån och nu står slaget om de osäkra. Vi på Skiftet kommer fortsätta vår kampanj för att stoppa utförsäljningen av SBAB och högre boendekostnader, säger Robin Zachari, kanslichef på Skiftet, i ett pressmeddelande.

Enligt Skiftets undersökning är det bara 10 procent av väljarna som tycker att det är en bra idé att SBAB ska säljas, 41 procent är aktivt emot, och 39 procent är tveksamma eller osäkra. Sett till partisympatier är Moderaternas väljare splittrade om försäljningen, där 24 procent tycker att det är en dålig idé, och 26 procent tycker att det är en bra idé.
Centerns väljare är mer kritiska än positiva med 29 procent mot, och bara 12 procent för en försäljning. Även 29 procent av Kristdemokraternas väljare är kritiska, medan 21 procent är för. Bland Liberalernas anhängare är så många som 44 procent emot försäljningen, medan 33 procent av de som tänker rösta på Sverigedemokraterna är det.
Bland de rödgröna väljarna är motståndet mot utförsäljningen så klart störst, 69 procent bland vänsterpartister, 64 procent bland sossar och 49 procent bland miljöpartister.

Om man dessutom ställer frågan om det är bra att SBAB finns så att staten kan pressa ner räntorna, svarar 63 procent av svenskarna att de tycker det är bra. 7 procent tycker att det är dåligt, och 30 procent är tveksamma eller osäkra.
– Mätningen visar att svenska folket är för att SBAB pressar ned boräntan för vanligt folk. Det är slående att det är sex gånger så många som är för att SBAB gör detta än som är mot. Vi kan också se att det är fyra gånger så många som är mot en utförsäljning än som är för, det finns helt enkelt ingen efterfrågan hos väljarna av en utförsäljning av SBAB, säger Robin Zachari, kanslichef på Skiftet, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar tydligt att många av alliansens egna väljare inte stödjer tanken på att sälja ut SBAB, eller tycker att det skulle vara en viktig valfråga.
– Inget parti har sina väljare entydigt med sig vid en utförsäljning som kan bi väldigt dyr. Moderaterna är splittrade rakt igenom bland de som är för och mot och fler av deras väljare är osäkra. Centern går mot sina egna väljare vid en utförsäljning där det är många fler som är mot en försäljning än som är för. Liberalerna bör akta sig för att hänga på C:s och M:s förslag då liberala väljare är mycket mer emot, än för utförsäljning. Kristdemokratiska väljare är också mer kritiska än positiva och partiet har inte råd att stöta sig med de väljare de har kvar. Det är ingen valvinnare för något alliansparti att gå vidare med utförsäljningsplanerna, säger Robin Zachari.
– Även Miljöpartiet bör se upp för att kompromissa med frågan efter valet då deras väljare är mer kritiska än positiva till försäljning. Samma sak gäller SD:s väljare då det är dubbelt så många av deras väljare som är mot utförsäljning än som är för.

Text och foto: Per Leander

Dela