Ny rapport från Oxfam: De som odlar vår mat går hungriga

Teplantage. Foto: Deep Chakraborty

► Livsmedelsjättarna gör miljardvinster
► Matproducenterna lever i fattigdom
► Kvinnorna har sämst löner och villkor

De människor som producerar den mat vi äter lever ofta i svår fattigdom och har brutala arbetsvillkor. Samtidigt går livsmedelsindustrin med miljarder dollar i vinst. Det visar en rapport som den globala hjälporganisationen Oxfam publicerade 21 juni. Rapporten heter Ripe for Change: Ending Human Suffering in Supermarket Supply Chain och undersöker några av de största livsmedelsaktörerna i Europa och USA, bland annat livsmedelsjättarna Lidl, Costco, Kroger, Sainsbury, Tesco, Walmart och Whole Foods.
Den verklighet som framkommer är inte vacker. Bakom miljardvinsterna gömmer sig leverantörskedjor där småskaliga odlare och arbetare behandlas illa och tjänar långt under inkomster som går att leva på.
Rapporten visar bland annat att den andel av konsumentpriset som går till arbetare och odlare har minskat. De stora livsmedelskedjorna behåller den största delen medan småskaliga odlare och arbetare inom leverantörskedjan för tolv vanliga matprodukter lever på fattigdomslöner. När det gäller till exempel te från Indien, tjänar arbetarna inte ens hälften av vad som behövs för att kunna försörja sig. Som vanligt är det de kvinnliga odlarna och arbetarna som har det värst. De har de lägst betalda och mest osäkra jobben i livsmedelssektorn.

Oxfam har intervjuat odlare och arbetare i livsmedelskedjan i fem länder. Majoriteten av de intervjuade människorna har berättat om hur de har svårt att äta sig mätta. Av de kvinnor som tillfrågades på vindruvsodlingar i Sydafrika, hade 90 procent inte ätit tillräckligt den föregående månaden. Av de tillfrågade frukt- och grönsaksodlande kvinnorna i Italien hade 75 procent varit tvungna att hoppa över måltider för att de helt enkelt inte hade någon mat. ”De låga inkomsterna leder till hunger för de som odlar vår mat”, skriver Oxfam i ett pressmeddelande.
Samtidigt gjorde de åtta största börsnoterade livsmedelskedjorna i världen 22 miljarder dollar i vinst 2016. Oxfam påpekar att endast tio procent av de pengar som gick till USA:s tre största livsmedelskedjors aktieägare 2016, skulle ha höjt 600 000 thailändska fisk- och skaldjursarbetares inkomster till en rimlig nivå.

I Ripe for Change har de 16 största och snabbast växande livsmedelskedjorna i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA bedömts utifrån hur deras leverantörskedjepolicys ser ut. Alla 16 visade sig ha brist på transparens i sina leverantörskedjor. Ingen av dem gör tillräckligt för att alla arbetare och odlare i leverantörskedjorna ska ha löner som går att leva på. De arbetar inte heller för att få stopp på könsdiskrimineringen.
Oxfam anser att livsmedelsjättarna måste arbeta betydligt hårdare för att se till så att människorna som producerar maten själva har drägliga livs- och arbetsvillkor. Kommunikationschefen på organisationens svenska avdelning, Robert Höglund, uppmanar även svenska kedjor att göra mer för att motverka fattigdom och dåliga arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor.

Rapporten om situationen för arbetare och odlare inom livsmedelsindustrin är starten på en ny kampanj som Oxfam tänker driva under flera år framöver. Kampanjen heter Behind the barcodes, Bakom streckkoderna, och ska uppmana livsmedelaktörer och regeringar att öka transparensen, sätta stopp för inhumana arbetsförhållanden och diskriminering av kvinnor och se till så att en större andel av konsumentpriserna på mat faktiskt når de människor som ägnar sina liv åt att producera den.

Emma Lundström

 

Fakta:
Oxfams undersökning om matosäkerhet genomfördes med hjälp av HFIAS-metoden – the Household Food Insecurity Access Scale – under 2017 och omfattar 459 odlare och arbetare i livsmedelsaktörers leverantörskedjor i Italien, Pakistan, Filippinerna, Sydafrika och Thailand.

Oxfams rapport analyserar de globala livsmedelsjättarna Ahold Delhaize, Albertsons, Aldi North, Aldi South, Costco, Edeka, Jumbo, Kroger, Lidl, Morrisons, Plus, Rewe, Sainsbury, Tesco, Walmart och Whole Foods.

Källa: Oxfam

Dela