Förskoleuppror i medieskugga

Eskilstuna. Foto: Peter Widén

► Lördag 26 maj anordnade det nationella nätverket Förskoleupproret manifestationer i bland annat Stockholm, Göteborg, Eskilstuna och Karlskrona

Tyvärr fick förskoleprotesterna ganska lite uppmärksamhet i media, trots att tusentals förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare manifesterade på flera olika platser i landet för att slå larm om dåliga villkor för både barn och personal i svensk förskola. De yngsta barnen får inte alltid sina primära, basala mentala och fysiska behov tillgodosedda på grund av personalbrist. 30 procent av de som arbetar inom svensk förskola idag saknar relevant utbildning.
Små barn kan inte välja var de ska vara när deras vårdnadshavare förvärvsarbetar. Personalen kan sluta och byta arbetsplats/bransch och det är också vad som sker!

I Eskilstuna slöt kanske uppåt 500 personer upp på Fristadstorget i den manifestation som organiserats av ”Förskoleupproret #pressat läge”. Det var den största mobiliseringen i Eskilstuna på mycket länge. Många hade hörsammat uppmaningen att bära något i orange färg vilket gav en färgstark effekt.

Göteborg

En av initiativtagarna, Kicki Lindstrand, inledde och efter henne följde en lång rad vittnesmål om det just pressade läge som råder på förskolorna. Skolminister Gustav Fridolin var på plats och fick ta emot en tiotusentals namnunderskrifter som stöder Förskoleupprorets krav. Han passade på att uttrycka ett tack till organisatörerna och de närvarande och hoppades på framgång för deras krav.
Samtidigt är han faktiskt skolminister i en regering som inte lyckats åtgärda problemen. Visserligen är det den under åtta år regerande borgerligheten som bär huvudansvaret för att genom sina skattesänkningar, främst till de välbeställda, underminerat den offentliga sektorn, vård skola och omsorg. Men S och MP har knappast utmanat dessa nyliberala kontrareformer. Och s-regeringar innan Reinfeldt hade redan slagit in på nyliberal nedskärnings- och privatiseringspolitik .Den borgerliga politiken fortsätter.

De krav som fördes fram var på ökad bemanning, mindre barngrupper och mer resurser. Flera talare vittnade om sin frustration inför att inte kunna göra det dom ser behövs. Om att bara kunna göra det absolut akuta. I bland inte ens det, som när en av talarna frågade vad man gör när man är ensam med en stor grupp på gården och en behöver gå in och kissa. Låta den kissnödiga kissa på sej eller lämna en grupp småttingar obevakade?
I Karlskrona anordnade lokalavdelningen av Lärarförbundet manifestationen. Ordföranden Carina Svensson krävde att situationen måste bli bättre på förskolorna och framhöll att barngrupperna i Karlskrona är större än riksgenomsnittet vilket dessutom i sin tur är större än skolverkets riktlinjer. Personal från flera olika förskolor i kommunen vittnade om både otillräcklig bemanning, brist på vikarier och för stora barngrupper men dessutom att allt större andel av personalen saknar formell behörighet. Vidare har man fått många kringuppgifter som stjäl tid som borde vara helt ägnad åt barnen.

Till tidningen Sydöstran säger Sofia Axelsson, förskollärare vid Tullens förskola: ”I dag måste vi lägga mycket tid på annat. Vi är allt från städare till vaktmästare, och allt däremellan. Men det är defintivt framför allt de stora barngrupperna som vi är kritiska emot.” Kraven som framförs är att det måste satsas på rekrytering av behörig personal, både förskollärare och barnskötare och att kommunerna sätter upp tydliga mål för detta.

Marco Jamil Espvall,
Peter Widén,
Sven Jinton

Dela