Kämpa för rätten att vara ”olydig”!

Lördag 12 maj hölls det ett protestmöte i Umeå på Renmarks­torget mot utredningen om begränsning av strejkrätten. Gunnar Pettersson, vice ordförande IF Metalls fackklubb på Volvo i Umeå, var en av talarna. Flera fackrepresentanter från IF Metall klubbar, samt Vårdförbundet, Kommunal, och Pappers talade. Foto: Gunnar Sjölander

Tal av Gunnar Pettersson, vice odförande IF Metall Volvo Lastvagnar Umeå, hållet vid Nätverket Försvara Strejkrätten Västerbottens torgmöte lördag 12 maj.

 

För fyra år sedan besökte jag Hongkongs oberoende fackförening – HKCTU. Av dem fick jag detta pannband. Som fackföreningen förklarade så står det, översatt från kinesiska ungefär ”OLYDIG ARBETARE”. Fackföreningen i Hongkong organiserar bland annat arbetarna i hamnen, en av världens största. De strejkande hade dessa pannband på sig: De hade genomfört en långvarig strejk i hamnen för att förbättra villkoren och höja lönerna. En strejk är i någon mening att vara ”olydig” och inte utföra arbete förrän man får igenom sina villkor.

Strejken i Hongkongs hamn var framgångsrik och man fick kraftigt förbättrade villkor. Ibland tvingas man som arbetare att vara ”olydig”. Eftersom det är en konflikt i Göteborgs hamn som är bakgrunden till hotet mot strejkrätten känns det rätt att idag ta på sig pannbandet från Hongkongs hamnar.
Att gå ut i strejk är ingen lätt åtgärd!
Det är oftast en sista desperat åtgärd för att förbättra eller försvara sina villkor och när alla andra åtgärder visat sig verkningslösa.

Strejkrätten är i Sverige grundlagsskyddad, men det är tyvärr ytterst ovanligt med strejker idag. De flesta arbetare i Sverige har aldrig och kommer kanske aldrig att gå ut i strejk.
När Hamnarbetarförbundet försöker försvara sina villkor i hamnen i Göteborg blir det ett ramaskri från företag och politiker. De vill egentligen bara ha tysta och lydiga arbetare som håller käft och inte strider för sina krav.
Utredningen som regeringen tillsatte i somras var en direkt följd av Hamnkonflikten. Det är högst bekymmersamt att socialdemokraterna via arbetsmarknadsminister Ylva Johansson redan tagit ställning och uttalat att en lagstadgad inskränkning av strejkrätten kan vara nödvändig.

Strejkrätten har alltid varit en viktig princip för arbetarrörelsen. Alla tidigare försök till inskränkningar har tillbakavisats.
I början av 90-talet stoppades förslag från Carlsson-regeringen med Mona Sahlin i spetsen om begränsningar i strejkrätten. 1998 föreslogs en begränsning av konflikträtten. Den begränsningen tillbakavisades av den sittande S-regeringen.
Tidigare försök och initiativ från arbetsgivarhåll och de borgerliga partierna om att begränsa strejkrätten har tidigare mötts av en enig fackföreningsrörelse.
Den svenska strejkrätten är grundlagsskyddad i regeringsformen. Att modifiera strejkrätten via annan lagstiftning skapar nya problem och stora risker.

Strejkrätten är fackföreningens viktigaste vapen. Vi ska inte ge lagstiftarna möjlighet att inskränka fackens rättigheter och därmed ge bolagen ännu större makt.
Verkstadsklubben på Volvo i Umeå har tagit ställning och kräver att regeringen lägger ner utredningen.
Verkstadsklubben har också krävt att ledningen för IF Metall tydligt går ut i försvar av strejkrätten.
Även IF Metall i Södra Västerbotten har ställt sig bakom det kravet.
Vi arbetare måste fortfarande behålla rätten att vara ”olydiga”.

Gunnar Pettersson

Dela