Intressant och hoppfullt forum i Borghamn

Ett 50-tal socialister från hela landet deltog på Socialistiskt Sommarforum i Borghamn.
Rodolfo Garcia och Göran Kärrman berättade om läget i Latinamerika med fokus på Argentina och Brasilien.
Agnes Lou berättade om den socialistiska världsrörelsen Fjärde Internationalen, som Socialistiska Partiet är en del av. Fjärde Internationalen genomförde en världskongress tidigare i år. Inriktningen är att bygga breda antikapitalistiska partier och att sammanföra olika rörelser och kamper.
Lars Henriksson och Agnes Lou talade om ekosocialism. Hur kan miljörörelsen formulera krav som ifrågasätter kapitalismen med syfte att åstadkomma positiva klimatförändringar? Med den frågeställningen diskuterades ”övergångskrav” i mindre grupper. Just gruppdiskussionerna upplevdes av forumets deltagare som ett mycket positivt inslag.
Lars Henriksson redogjorde sedan för vad som ligger bakom den utredning som regeringen lagt fram kring strejkrätten. Det som påstås handla om en olöslig konflikt i Göteborgs hamn är i själva verket ett gammalt krav från Svenskt Näringsliv som drabbar alla fackföreningar och löntagare. Lars Henriksson förklarade att det utredningen framför allt gäller är rätten att strejka även där arbetsgivaren har avtal med en annan fackförening. Han lyfte fram hur den rapport regeringen beställt av Medlingsinstitutet visar att det är denna rätt att strejka som gjort att LO-fack som Pappers och Elektrikerförbundet hindrat arbetsgivare från så kallad ”avtalsshopping”, alltså att välja den fackförening som ger dem det billigaste avtalet. Lars Henriksson berättade även om Nätverket Försvara Strejkrätten som består av såväl enskilda individer som fackliga organisationer, som sprider information och försöker mobilisera opinion i frågan.

Karin Fridell Anter, aktiv i nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”, höll ett mycket engagerat och lärorikt föredrag som både gav en historisk bakgrund till dagens Afghanistan, och belyste situationen för utvisningshotade ensamkommande afghanska barn i Sverige. Syskonen Mostafa Amiri och Mojtaba Amiri, själva från Afghanistan, berättade om den förföljda folkgruppen hazarerna. De talade även om den svåra situationen för de afghanska ungdomar som begått”brottet” att bli ateister och därför riskerar att bestraffas med döden. Vi påmindes om Stefan Löfvens hyckleri när han i september 2015 på ett offentligt möte i Stockholm sa: ”Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt Europa bygger inte murar”. För att bara några månader senare låta statsrådet Morgan Johansson meddela att flyktingar skulle utvisas ur Sverige.
Den förfärliga utvecklingen i det krigshärjade Afghanistan är intimt kopplat till det officiella Sveriges närmande till NATO, och rop på militarisering och krigsförberedelser mot imaginära fiender från Öst. Just om denna galenskap talade Åke Eriksson från Bokförläggarna Röda Rummet.

Sist ut var Ingemar E.L. Göransson, pensionerad ombudsman på LO och – sedan i vintras – före detta medlem i Socialdemokraterna. Han tog upp den pågående krisen i det Socialdemokratiska partiet. Han skissade på ett program som skulle kunna samla breda grupper kring gemensamma klassintressen. Sådana frågor skulle bland annat kunna vara vinster i välfärden, förfallet i skola och infrastruktur och fackliga rättigheter. Hans tankar snappades upp av flera av deltagarna och en diskussion tog fart om att omedelbart börja formulera något slags upprop kring dessa och andra frågor för att samla människor från olika håll till en framtidsdiskussion redan i höst.
En intressant och hoppfull avslutning på en intensiv helg!

Text och foto: Alex Fuentes

Dela