Falska fakta tar död på sjukvården


Epidemiologen och förre SBU-chefen, Måns Rosén, gjorde en utredning på regeringens begäran. Han skulle utreda möjligheterna att avveckla och centralisera akutsjukvården. Den färdiga utredningen fick stor uppmärksamhet och ledde till ett förslag på sjukhusreform som i våras röstades igenom av en enhällig riksdag. Det var bara det att utredningen inte var utförd på ett korrekt sätt. Inte på långa vägar.
Enligt Måns Rosén visade utredningen att det fanns ett samband mellan större operationsvolymer och kvalitet. Därför menade han att det finns belägg för att vården, och då särskilt den högspecialiserade akutkirurgin, måste centraliseras. Men hela hans teori, den teori som reformen bygger på, rasade samman som ett korthus när SVT:s Dokument Inifrån granskade den.

Den av politiker och medier upprepade siffran om att 500 liv kunde räddas med en centraliserad akutkirurgi, visade sig bygga på siffror som inte stämde överens med verkligheten. Måns Rosén och hans utredningsteam hade bland annat räknat in redan dödssjuka människor som fått mindre operationer för att till exempel kunna andas lättare under sin sista tid, så kallad palliativ vård för att ge ett så värdigt liv det går i slutskedet. De hade också räknat förlossningsvård och samma dödsfall flera gånger.
Programmen sändes i maj och fick hela Sverige att skaka. Här hade alltså riksdagen röstat igenom en reform som bygger på falska uppgifter och som kommer att slå hårt mot de mindre sjukhusen runtom i landet och vara förödande för människors rätt till god och lika vård. En reform som, i ännu högre grad än vad som redan är fallet, trasar sönder ett fungerande system.

En överläkare, Annelie Jonasson Söderström, frågar sig i Dokument Inifrån varför ingen ser att kejsaren är naken, varför inte en enda beslutsfattare på vägen från utredning till riksdagsbeslut har tittat på hur det verkligen ser ut och ifrågasatt Måns Roséns siffror.
Men just så illa är det. Och nu ska alltså sjukvården reformeras. Socialstyrelsen har fått i uppgift att skynda på den redan pågående centraliseringen. Den som har håller på att ta knäcken på det svenska sjukvårdssystemet. Det som en gång i tiden var bland de bästa i världen.
Som en reaktion mot detta planeras manifestationer över hela Sverige på Nationaldagen, mot Måns Roséns utredning och mot den ogenomtänkta och livshotande avvecklingen och centraliseringen av den svenska sjukvården. Under parollen ”Vi kräver värdig vård i HELA Sverige, inklusive Norrland” kommer folk att demonstrera för att visa var de står i en ödesfråga för vår tid.

Emma Lundström

Dela